Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Zasedanje Upravnega sveta CEPOL

Zasedanje Upravnega sveta CEPOL
Datum: 18.02. - 20.02.2008
Prizorišče: Brdo
Politika EU: Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev
Vrsta dogodka: Konference in strokovna srečanja
Več:

CEPOL - Evropska policijska akademija je bila kot evropska agencija ustanovljena z odločitvijo Sveta EU 2005/681/JHA in deluje kot mreža policijskih akademij držav članic. Ustanovljena je bila z namenom pomagati pri usposabljanju visokih policijskih uradnikov. CEPOL podpira in razvija evropski pristop h glavnim problemom, s katerimi se srečujejo države članice v boju proti kriminaliteti, pri njenem preprečevanju in vzdrževanju javnega reda in miru ter javne varnosti, zlasti v zvezi s čezmejnimi razsežnostmi teh problemov. Upravni svet CEPOL je organ, ki sprejema odločitve, pomembne za delovanje CEPOL. Predseduje mu država članica, ki trenutno predseduje Svetu EU. Na 11. zasedanju upravnega sveta bosta glavni vsebini obravnava programa dela za leto 2009 in sprejem osnutka proračuna za leto 2009. CEPOL se je sprva financiral iz prispevkov držav članic, od leta 2006 pa se financira iz proračuna Skupnosti. Osnutek proračuna mora biti sprejet soglasno, tj. s 27 glasovi, in do konca marca poslan v mnenje Komisiji. CEPOL razvija skupne programe, ki jih nacionalne policijske akademije vključijo v svoje programe. Program dela za leto 2009 je zelo ambiciozno zastavljen in predvideva izvedbo 86 oblik usposabljanj; nadaljeval se bo tudi program izmenjav, ki je namenjen visokim policijskim uradnikom, učiteljem in študentom. CEPOL pripravlja tudi novo spletno platformo, ki bo omogočala lažje komuniciranje in izmenjavo informacij ter gradiv, pa tudi e-učenje.

Srečanje bosta odprla Anton Travner, vodja CATS (usklajevalnega odbora za policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Odbor po 36. členu), in mag. Nevenka Tomovič, predsedujoča Upravnemu svetu CEPOL-a. Po zaključku srečanja bosta mag. Nevenka Tomovič in direktor CEPOL-a Ulf Goeransson v sredo, 20. februarja 2008, ob 13. uri v kongresnem centru Brdo dala izjavo za medije o srečanju in glavnih temah pogovorov.http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/February/0218_JHA.html

Podrobnejše informacije:

Vabilo za medije  97 KB.

Sporočila za javnost:

Upravni svet Evropske policijske akademije (CEPOL) sprejel program dela in osnutek proračuna za leto 2009.
Novo iskanje
.
   Nazaj
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.02.2008