Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA)

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA)
Datum: 28.02.2008
Prizorišče: Bruselj
Politika EU: Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm in minister za notranje zadeve Dragutin Mate bosta v četrtek 28. februarja vodila Svet EU za pravosodje in notranje zadeve, ki bo potekal v Bruslju.

Ministri za pravosodje bodo odločali o predlogu Direktive o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Direktiva ureja nekatere vidike mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, pri čemer se omejuje na čezmejne primere mediacij.

Obravnavali bodo tudi dve temi s področja kazenskopravnega varstva okolja. Tako bodo ministri obravnavali predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu okolju skozi kazensko pravo. Pri tem bo razprava potekala tudi opredelitvi  "zavarovanega habitata". Prav tako bodo ministri razpravljali o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o onesnaževanju morja z ladij.

Ministri za pravosodje bodo razpravljali tudi o predlogu sprememb Okvirnega sklepa o boju proti terorizmu.

Na zasedanju mešanega odbora bodo notranji ministri EU obravnavali dejansko stanje   in  prihodnje  dejavnosti  za razvoj  schengenskega  informacijskega sistema  druge  generacije  ter  stanje  in načrtovane dejavnosti v zvezi s predlogom  direktive  o  vračanju  državljanov tretjih držav, ki nezakonito bivajo  v  EU.   Na  zasedanju  mešanega  odbora  ES/Švica/Lihtenštajn  bo novoustanovljeni  odbor  razpravljal o predlogih sprememb poslovnika Sveta, na podlagi katerih bo Kneževina Lihtenštajn lahko sodelovala na zasedanjih mešanega odbora EU/Švica. Na Svetu bodo notranji ministri EU razpravljali o odprtih  vprašanjih  v zvezi s Predlogom  sklepa  Sveta  o  ustanovitvi  Evropskega policijskega  urada  (EUROPOL).  Na  podlagi  predstavljenih  stališč se bo razprava nadaljevala v ustreznih delovnih skupinah.

Med  zasedanjem  je  predviden  tudi podpis protokolov o pristopu Kneževine Lihtenštajn k schengenskemu pravnemu redu.

  

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.03.2008