Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO)

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO)
Datum: 29.02.2008
Prizorišče: Bruselj
Politika EU: Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Svet ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) bo najprej obravnaval in predvidoma sprejel dokumente, ki bodo predloženi Evropskemu svetu za obravnavo na zasedanju 13. in 14. marca 2008. Ključna sporočila med njimi poudarjajo pomen ohranitve stabilnosti smernic za zaposlovanje v novem ciklu lizbonske strategije ter opredeljujejo prednostne naloge za večje zaposlovanje, krepitev socialne kohezije in posodobitev socialne zaščite, med katerimi sta na prvem mestu večje vlaganje v ljudi in posodobitev trga dela. Glavna ugotovitev ključnih sporočil je, da lizbonska strategija za rast in delovna mesta tri leta po svoji prenovi v letu 2005 dosega rezultate, čeprav še ne v celoti.

Svet EPSCO bo predvidoma sprejel Skupno poročilo o zaposlovanju, Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialnem vključevanju, se seznanil s Poročilom Komisije o enakosti med ženskami in moškimi za leto 2007. V sklopu priprav na spomladansko zasedanje Evropskega sveta bo predsedujoča ministrica Marjeta Cotman seznanila Svet s pripravami tripartitnega socialnega vrha, ki bo v Bruslju 13. marca 2008, tik pred zasedanjem Evropskega sveta.

Na tokratnem zasedanju Sveta EPSCO bo sprejeta resolucija o položaju invalidnih oseb v EU. Slovensko predsedstvo je predlagalo njeno sprejetje, da se poudarijo ključne točke invalidskega varstva. Resolucija povzema ugotovitve in priporočila Akcijskega načrta 2008–2009 ter poziva k čimprejšnji ratifikaciji in izvajanju Konvencije OZN o pravicah invalidnih oseb. Hkrati bo , kot na dodano vrednost, opozorila na nekatera nova razvojna pričakovanja na tem področju.

  

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 14.03.2008