Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za okolje

Svet za okolje
Datum: 05.06.2008
Prizorišče: Luksemburg
Politika EU: Okolje
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Svet za okolje se bo sestal 5. junija v Luxembourgu. Pod predsedstvom slovenskega ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika bodo ministri razpravljali predvsem o treh točkah dnevnega reda: napredovanje podnebno-energetskega svežnja, predlog uredbe o emisijah CO2 iz avtomobilov in problematika gensko spremenjenih organizmov.

Za razpravo o podnebno-energetskem svežnju je slovensko predsedstvo pripravilo poročilo o napredku, iz katerega so razvidna ključna in zlasti nedodelana vprašanja. Pomembno je, da razlike med državami v stališčih do posameznih vprašanj nikakor ne posegajo v temeljne opredelitve EU glede razvoja v družbo z nizkimi izpusti ogljika. Predsedstvo bo na podlagi razprave na Svetu za okolje 5. junija oblikovalo potrebna dopolnila v svežnju. Dosedanje delo pri razvoju podnebno-energetskega svežnja je potekalo v sozvočju med Svetom, Komisijo in Evropskim parlamentom, kar pomeni dobro popotnico tudi za naprej.

Vprašanje emisij CO2 je povezano s podnebno-energetskim svežnjem, hkrati pa vzbuja veliko zanimanje javnosti, saj se nanaša na napovedane tehnološke spremembe v avtomobilih. Ministri bodo razpravljali o obsegu in naravi ukrepov, s katerimi bo v prihodnjih letih dosežen bistveno manjši izpust iz avtomobilov.

Ministri se bodo pogovarjali tudi o gensko spremenjenih organizmih, o njihovi rabi in omejevanju, za kar so potrebne ustrezne znanstvene podlage.

Video:http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/June/0605_ENV.html

Podrobnejše informacije:

Svet sprejel regulativo o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (v angleščini)  114 KB.

Sporočila za javnost:

Poudarki z novinarske konference po zasedanju Sveta ministrov za okolje.

Dnevni redi:

Dnevni red Sveta za okolje (v angleščini)  124 KB.

Foto arhiv:

Svet za okolje.

Razširjene informacije:

Razširjene informacije Sveta za okolje (v angleščini)  147 KB.

Sklepi Sveta EU:

Svet za okolje - Sklepi: sporočilo za javnost (v angleščini)  210 KB.
Novo iskanje
.
   Nazaj
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.06.2008