Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA)

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA)
Datum: 05.06. - 06.06.2008
Prizorišče: Luksemburg
Politika EU: Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Slovenski notranji minister Dragutin Mate bo v četrtek, 5. junija, v Luksemburgu vodil zasedanje notranjih ministrov EU, slovenski pravosodni minister dr. Lovro Šturm pa bo v petek, 6. junija, prav tako v Luksemburgu vodil zasedanje pravosodnih ministrov EU.

Na zasedanju mešanega odbora bodo notranji ministri EU obravnavali poročilo Prijateljev schengenskega informacijskega sistema druge  generacije in se seznanili s trenutnim stanjem komunikacijskega omrežja SIS II, Evropska komisija pa bo predstavila podroben časovni načrt za dokončno vzpostavitev sistema in prehoda držav nanj. Ministri bodo obravnavali tudi predlog direktive o vračanju državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, in osnutek sklepov Sveta glede upravljanja z zunanjimi mejami držav članic EU.

Na Svetu bodo notranji ministri EU razpravljali o osnutku sklepa Sveta o izvajanju Sklepa Sveta o poglobitvi čezmejnega sodelovanja zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Predsedstvo pričakuje, da bosta izvedbeni sklep Sveta in priloga sprejeta na tem zasedanju. Ministri bodo obravnavali (in po možnosti tudi sprejeli) osnutek sporazuma med EU in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR). Na dnevnem redu bo še razprava o poročilu glede napredka izvajanja strategije in akcijskega načrta za boj proti terorizmu, ki ga bo predstavil koordinator EU za boj proti terorizmu.

Ministri za pravosodje bodo obravnavali dva predloga, ki se nanašata na kazenskopravno varstvo okolja: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja in predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o onesnaževanju, ki ga povzročajo plovila. Na dnevnem redu sta še dva pomembna dosjeja s področja pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah: pobuda za okvirni sklep priznavanja odločb, izdanih v nenavzočnosti, in predlog sklepa Sveta o krepitvi Eurojusta.

S področja civilnega prava bodo ministri obravnavali predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah kot tudi predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe št. 2201/2003 o pristojnosti in uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se uporablja v zakonskih sporih (predlog uredbe Rim III)

Predsedstvo bo seznanilo ministre z napredkom, doseženim v okviru dosjeja E-pravosodje, in predlagalo nadaljnje dejavnosti na tem področju.

Video:http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/June/0605_JHA.html

Podrobnejše informacije:

Skupna izjava o mobilnem partnerstvu z Zelenortskimi otoki (v angleščini)  119 KB.

Skupna izjava o mobilnem partnerstvu z Moldavijo (v angleščini)  121 KB.

Sporočila za javnost:

Zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 5. in 6. junij 2008 – napoved.

Slovensko predsedstvo doseglo soglasje za podpis sporazuma med EU in Avstralijo o evidencah podatkov letalskih potnikov in ponovno vzpostavilo ad hoc delovno skupino za izmenjavo informacij.

Ponovna naselitev beguncev iz Iraka.

Na zasedanju Sveta potrdili zaključne sklepe o upravljanju zunanjih meja, podpisali skupni izjavi o mobilnih partnerstvih z Moldavijo in Zelenortskimi otoki ter končali postopek prenosa Prümske pogodbe v evropski pravni red.

Slovensko predsedstvo uspešno končalo postopek sprejema direktive o vračanju, ministri potrdili celovit časovni razpored za SIS II in zaključek schengenskih evalvacij.

Svet ministrov za pravosodje in notranje zadeve za krepitev pravic pri pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah.

Dnevni redi:

Dnevni red Sveta za pravosodje in notranje zadeve (JHA) (v angleščini)  135 KB.

Foto arhiv:

Svet za pravosodje in notranje zadeve (1. dan).

Svet za pravosodje in notranje zadeve (2.dan).

Razširjene informacije:

Razširjene informacije Sveta za pravosodje in notranje zadeve (JHA) (v angleščini)  142 KB.

Sklepi Sveta EU:

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA) - Sklepi: Sodelovanje med misijo ESDP in Europolom (v angleščini)  122 KB.

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA) - Sklepi: Sodelovanje z državami kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami Zahodnega Balkana na področju civilne zaščite (v angleščini)  147 KB.

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA) - Sklepi: Upravljanje zunanjih meja držav članic EU (v angleščini)  154 KB.

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA) - Sklepi: Globalni pristop do migracij (v angleščini)  142 KB.

Svet za pravosodje in notranje zadeve (JHA) - Sklepi: Sporočilo za javnost  281 KB.
Novo iskanje
.
   Nazaj
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.06.2008