Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za promet, telekomunikacije in energijo (TTE) - Promet in telekomunikacije

Svet za promet, telekomunikacije in energijo (TTE) - Promet in telekomunikacije
foto: Matt Britt
Datum: 12.06. - 13.06.2008
Prizorišče: Luksemburg
Politika EU: Promet, telekomunikacije in energija
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Ministri držav članic EU bodo v delu telekomunikacij, ki ga bo vodil slovenski minister za gospsodarstvo Andrej Vizjak, obravnavali poročila o napredku glede Zakonodajnega paketa za elektronske komunikacije, sprejeli bodo Sklepe o popolnem koriščenje  digitalne dividende v Evropi, podaljšali obdobje delovanja agencije ENISA, sprejeli zaključke glede vmesnega poročila strategije i2010 in se seznanili z napovedjo sprejema Odločbe o izbiri in odobritvi mobilnih satelitskih sistemov (MSS), ki delujejo na 2 GHz.

Delo popoldanskega dela zasedanja bo vodila slovenska ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar. Ministri se bodo posvetili temam s področja informacijske družbe. Slovensko predsedstvo bo predložilo sklepe, ki predstavljajo konkretne predloge za preusmeritev strategije i2010 za soočanje z novimi izzivi in jih bodo ministri predvidoma sprejeli. V nadaljevanju bodo potrdili še splošni pristop k uredbi o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede njenega trajanja. Zasedanje se bo zaključilo s predstavitvijo Sporočila Komisije o nadaljnjem razvoju interneta – Akcijski  načrt za uvedbo internetnega protokola različice 6 (IPv6) v Evropi.

Drugi dan zasedanja bo Svet TTE pod taktirko slovenskega prometnega ministra Radovana Žerjava s področja kopenskega prometa najprej obravnaval tri predloge uredb s področja nadaljnje liberalizacije cestnega prometa, in sicer: o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga, o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o skupnih pravilih za dostop do trga avtobusnih prevozov. Predvidoma bodo ministri na zakonodajnem paketu sprejeli politični dogovor. Svet TTE bo v okviru prenove predloga sprejel tudi splošni pristop k predlogu direktive o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov, sprejel zaključke k Sporočilu Komisije o večletnih pogodbah glede kakovosti železniške infrastrukture ter v okviru revizije predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz predvidoma sprejel splošni pristop. Na področju kopenskega prometa bo  Svet TTE v okviru zunanjih odnosov po pričakovanjih sprejel še sklep, s katerim bo komisijo pooblastil za začetek pogajanj z državami Zahodnega Balkana za sklenitev sporazuma o oblikovanju prometne skupnosti.  S področja letalstva bo na področju zunanjih odnosov Svet TTE predvidoma sprejel še sklep o podelitvi mandata Komisiji za začetek pogajanj za sklenitev celostnega sporazuma na področju letalskega prometa z Avstralijo in Novo Zelandijo.

Video: 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 24.06.2008