Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za kmetijstvo in ribištvo

Svet za kmetijstvo in ribištvo
Datum: 17.03.2008
Prizorišče: Bruselj
Politika EU: Kmetijstvo in ribištvo
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo bo vodil slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc. Tokrat bodo ministri predvidoma zadnjič izmenjali mnenja o »zdravstvenem pregledu« skupne kmetijske politike EU in poskušali sprejeti sklepe Sveta glede sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu Priprava na »pregled reforme SKP«. Gre za razpravljanje o potrebnih spremembah, prilagoditvah in poenostavitvah sedanje ureditve skupne kmetijske politike (SKP), da bo postala še učinkovitejša, ter o njenih prihodnjih izzivih. Predsedstvo je pri pripravi osnutka sklepov upoštevalo vsa mnenja držav članic in pojasnila Komisije. Sklepi vsebujejo odgovore ministrov EU na povečanje učinkovitosti sheme enotnega plačila, ustreznost tržnih ukrepov SKP in prilagoditve novim nalogam.

Pri neposrednih plačilih se predvideva nadaljnje poenotenje sheme enotnega plačila do 2013 in postopno odpravljanje proizvodno vezanih podpor, pri čemer je treba upoštevati občutljivost posameznih sektorjev in posebne razmere ranljivih območij v posameznih državah članicah. Spodnji prag plačil naj določijo države članice, Svet pa opozarja na morebitne negativne posledice v kmetijstvu pri določanju zgornjega praga plačil. Navzkrižna skladnost je glavna sestavina reformirane SKP in je ključnega pomena za zagotavljanje javne podpore novi politiki.

Kar zadeva tržne ukrepe, mora SKP vsebovati mehanizme, ki delujejo kot učinkovita varnostna mreža. Pri odpravi sistema mlečnih kvot leta 2015 se predvideva »mehki prehod« (postopno povečanje kvot s spremljajočimi tržnimi in drugimi ukrepi), ki bo zagotovil bolj gladko prilagoditev in predvidljivost za proizvajalce ter posebne ukrepe za ranljive regij, v katerih bi odprava teh kvot ogrozila obstoj proizvodnje mleka. Predvidena je tudi odprava obvezne prahe z ohranitvijo pozitivnih okoljskih učinkov le-te, predvsem z ukrepi za razvoj podeželja.

Tretji vsebinski sklop se nanaša na nove izzive. Komisija naj bi preučila možnosti za razvoj ukrepov upravljanja tveganj. Na nova tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami, bioenergijo, upravljanjem voda in ohranjanjem biotske raznovrstnosti se je treba odzvati širše, tudi z drugimi politikami, v okviru SKP pa z obstoječimi ukrepi za razvoj podeželja. Svet opozarja na morebitne težave ob odgovarjanju na te izzive s širitvijo sedanjega obsega zahtev navzkrižne skladnosti. Glede podpore za energetske rastline je spodbujanje bioenergije mogoče tudi z uporabo drugih instrumentov. Svet poziva Komisijo, da preuči vse možnosti obvezne modulacije.

Če bodo sklepi sprejeti pravočasno, jih bo Komisija lahko upoštevala pri pripravi zakonodajnih predlogov, ki jih bo predstavila v maju 2008.

Poleg tega bodo ministri na tokratnem zasedanju poskušali doseči politični dogovor o dvoodstotnem povečanju nacionalnih mlečnih kvot v EU. Gre za enega od možnih ukrepov t. i. mehkega načina opustitve mlečnih kvot leta 2015. Komisija je decembra 2007 pripravila poročilo, v katerem ugotavlja, da so možnosti za dodatno ponudbo mleka in mlečnih izdelkov na trgu EU in svetovnem trgu ugodne. Analiza, izvedena v zvezi z dvoodstotnim povečanjem nacionalnih mlečnih kvot v EU, kaže, da se ponujajo realne možnosti za te dodatne količine.

Video: 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.04.2008