Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za kmetijstvo in ribištvo

Svet za kmetijstvo in ribištvo
Datum: 19.05.2008
Prizorišče: Bruselj
Politika EU: Kmetijstvo in ribištvo
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Svetu bo predsedoval slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc.

Na zasedanju bodo ministri poskušali doseči politični dogovor o predlogu uredbe o dajanju fitofarmacevtskih proizvodov na trg. Glavni cilj predloga uredbe je ohraniti visoko raven varstva ljudi, živali in okolja ter obenem ne ogroziti konkurenčnosti kmetijstva in pridelave hrane. S predlogom rešitev naj bi se zmanjšalo upravno breme veljavnih postopkov odobritve in registracije ter dosegla višja raven usklajenosti uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Predsedstvo je pripravilo kompromisni predlog besedila uredbe, vendar so ostala odprta še nekatera vprašanja glede:

  • strogosti meril za odobritev aktivnih snovi,
  • možnosti za uvedbo omejitev v posameznih državah pri vzajemnem priznavanju fitosanitarnih sredstev v istem območju,
  • časovnega obdobja, predvidenega za varstvo osebnih podatkov in študij, potrebnih za podaljšanje registracije,
  • pravnih podlag o uskladitvi pravil notranjega trga.

Na predlog slovenskega predsedstva bodo ministri  razpravljali tudi o naraščajočih cenah kmetijskih proizvodov in hrane na svetovnem trgu, da bi našli rešitve za blažitev negativnih posledic takega razvoja cen na trgu.

Ministri bodo na delovnem kosilu razpravljali o prispevku raziskav k prilagoditvi kmetijstva na podnebne spremembe. Srečanja se bosta udeležila tudi komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel in komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik. Predsedstvo je za razpravo pripravilo dokument, v katerem so posebej omenjene potrebe po tovrstnih raziskavah in dodatnih finančnih sredstvih, izmenjavi izkušenj med državami članicami in prenosom pridobljenega znanja na kmete ter ustreznosti predlaganih rešitev v okviru »vmesnega pregleda skupne kmetijske politike«.

Predsedstvo bo imelo novinarsko konferenco po koncu zasedanja predvidoma ob +/- 17. uri

Video:

 http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/May/0519_AGRIFISH.html

Podrobnejše informacije:

Sporočila za javnost:

Kmetijski ministri o uredbi o fitofarmacevtskih sredstvih in visokih cenah hrane.

Dnevni redi:

Dnevni red Sveta za kmetijstvo in ribištvo (v angleščini)  134 KB.

Foto arhiv:

Svet za kmetijstvo in ribištvo.

Razširjene informacije:

Razširjene informacije za Svet za kmetijstvo in ribištvo (v angleščini)  135 KB.

Sklepi Sveta EU:

Svet za kmetijstvo in ribištvo - Sklepi: Sporočilo za javnost  201 KB.
Novo iskanje
.
   Nazaj
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.06.2008