Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Upravni odbor Europola

Upravni odbor Europola
Datum: 19.05. - 21.05.2008
Prizorišče: Brdo
Politika EU: Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev
Vrsta dogodka: Konference in strokovna srečanja
Več:

Evropski policijski urad (EUROPOL) ima upravni odbor, ki ga sestavlja po en član iz vsake države članice. Vsak član ima po en glas. Pri zasedanjih upravnega odbora sodeluje tudi Evropska komisija, ki pa nima pravice glasovati o odločitvah.

Upravni odbor se sestaja najmanj dvakrat letno, vendar se je uveljavila praksa, da se sestaja na treh rednih zasedanjih med vsakokratnim predsedovanjem, torej šestkrat letno. Upravni odbor razpravlja o širokem razponu zadev Europola od trenutnih dejavnosti do prihodnjega razvoja Europola. Upravni odbor potrjuje redna letna poročila Europola in poročila o načrtovanih dejavnosti. Pri tem upošteva operativne zahteve držav članic ter tudi kadrovske in proračunske zmožnosti. Pripravljena poročila potrjuje Svet za pravosodje in notranje zadeve. Pri tem je potrebno tesno sodelovanje med upravnim odborom in odborom po 36. členu (CATS).

Med slovenskim predsedovanjem so potekale dejavnosti za spremembo pravne podlage za delovanje Europola. Trenutno Europol deluje na podlagi Konvencije o Europolu. Na aprilskem zasedanju Sveta je bila potrjena konsolidirana verzija sklepa Sveta o ustanovitvi Europola, ki naj bi nadomestil staro okorelo pravno podlago in omogočil prožnejše delovanje Europola, ki mora biti kos sodobnim izzivom, kot so čezmejna organizirana kriminaliteta in druge oblike hude kriminalitete.

Med slovenskim predsedovanjem so bili predvideni trije sestanki upravnega odbora. Na prvem zasedanju upravnega odbora v okviru slovenskega predsedstva, ki je potekalo februarja, je upravni odbor obravnaval osnutek Europolovega proračuna za leto 2009, osnutek njegovega delovnega načrta za leto 2009 in osnutka tako finančnega načrta za obdobje 2009-2013 kot tudi poslovnega načrta za isto obdoje.

Marca 2008 je upravni odbor ponovno obravnaval predlog proračuna za leto 2009, delovni načrt za leto 2009 kot tudi poslovni in finančni načrt za obdobje od 2009-2013. Slovensko predsedstvo je tako moralo doseči konsenz med pričakovanji držav članic in zmožnostmi Europola ob hkratnem prilagajanju pravni podlagi za delovanje. Zasedanje se je izkazalo kot zelo uspešno, saj so bili soglasno sprejeti vsi omenjeni dokumenti. Postavljen pa je bil tudi nov mejnik v delovanju Europola, saj je upravni odbora direktorju Europola dovolil sklenitev določenega števila pogodb za nedoločen čas.

V letu 2007 se je začel graditi novi sedež Europola. Upravni odbor že od začetka priprav na gradnjo spremlja njen napredek. Država gostiteljica je na zadnjem zasedanju Upravnega odbora marca v Haagu delegacijam sporočila neljubo novico, da naj bi prišlo do enoletne zamude pri gradnji novega sedeža.

Poudarek slovenskega predsedstva je nadaljnja krepitev operativnih zmožnosti Europola in s tem omogočanje soočanja z najnevarnejšimi oblikami kriminalitete in terorizma.http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/May/0519_JHA.html

Podrobnejše informacije:

Sporočila za javnost:

Zasedanje Upravnega odbora Europola na Brdu pri Kranju (Izjava za medije - vabilo).

Na Brdu zaseda Upravni odbor Europola.
Novo iskanje
.
   Nazaj
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008