Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Proračun EU

Kovanci

Proračun krije porabo vseh ustanov Evropske unije. V njem so določeni vsi letni prihodki in odhodki, financirane dejavnosti in koliko denarja in zaposlenih jim pripada.

Letne načrte porabe uskladita Evropski parlament in Svet ministrov na predlog Evropske komisije.

 

Prihodki in odhodki

Evropska unija ima lastne vire, s katerimi financira svoje odhodke. Pravno ti viri pripadajo EU, vendar jih v njenem imenu pobirajo države članice in jih nakažejo v proračun EU. Tega sestavljajo tri skupine lastnih prihodkov:

  • Med tradicionalne lastne vire (TLV) spadajo predvsem carine, kmetijske dajatve in prelevmane za sladkor, ki se obračunajo gospodarskim subjektom. Države obdržijo 25 odstotkov kot povračilo za stroške zbiranja. TLV sestavljajo približno 15 odstotkov vseh prihodkov EU.
  • Vir na podlagi davka na dodano vrednost (DDV) se pridobiva z enotno davčno stopnjo, ki se obračuna na harmonizirano davčno osnovo. Pomeni približno 15 odstotkov vseh prihodkov EU.
  • Vir na podlagi bruto nacionalnega dohodka (BND) se pridobiva z obračunavanjem enotne stopnje (0,73 odstotka) na BND vsake države članice. Čeprav gre za izravnalno postavko, je ta postala največji vir, saj ustvarja približno 69 odstotkov vseh prihodkov EU.

Proračun ima tudi druge dohodke, na primer davke na plače zaposlenih v ustanovah Evropske unije, prispevke tretjih držav k programom EU in kazni za podjetja, ki kršijo zakonodajo o konkurenci in druge zakone.

Parlamenti in države članice se dogovorijo, koliko sredstev bo največ na voljo Uniji. Trenutno največji prispevek držav članic k proračunu EU ne sme preseči 1,24 odstotka bruto nacionalnega dohodka EU. Za primerjavo omenimo, da se približno 45 odstotkov bruto nacionalnega dohodka Unije nameni za javno porabo na državni, regionalni in lokalni ravni v državah članicah.

Poleg tega porabo EU omejuje večletni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom ministrov in Evropsko komisijo, ki vključuje večletni finančni okvir. Najnovejša finančna okvira vsebujeta načrta porabe za sedemletni obdobji, od leta 2000 do 2006 in od 2007 do 2013.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007