Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Pristojnosti EU

Evropska unija ima samo tiste pristojnosti, ki jih nanjo s pogodbami prenesejo države članice. Evropska unija ima torej pristojnost delovanja izključno v skladu s pooblastili, ki ji jih podelijo države članic. Za vsako področje so v ustreznih členih pogodb navedene uredbe glede obsega in uporabe pristojnosti. Svet, ki deluje soglasno po priporočilih Komisije in po posvetu z Evropskim parlamentom, je pristojen za izvajanje ustreznih ukrepov za doseganje ciljev, določenih v pogodbi, tudi če sami ukrepi v pogodbi niso navedeni.

Med definicijami izključne pristojnosti Unije, pristojnosti, ki jih imajo tako Unija kot tudi države članice, ter pristojnosti Unije, ki so skladne oziroma usklajene s pristojnostmi držav članic, so določene razlike.

 

Izključna pristojnost EU

Na področjih politike, ki spadajo v izključno pristojnost EU, države članice ne smejo izvajati nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili učinkovito doseganje ciljev na ravni Unije. Med takšna področja sodijo skupna trgovinska politika, zaščita virov rib in monetarna politika.

 

Področja deljene pristojnosti

Na področjih deljene pristojnosti pooblastila Evropske unije nimajo popolne prednosti pred pooblastili držav članic na istem ozemlju. Vendar pa lahko na področjih deljene pristojnosti vsaka določba, ki jo izda Evropska unija, omejuje dejanja držav članic, ki ne smejo izvajati ukrepov, ki niso v skladu z uredbami Unije. Načeloma lahko vsa področja, ki ne spadajo v kategorijo izključne pristojnosti Evropske unije, štejemo med področja deljene pristojnosti. 

 

Področja dopolnilnih pristojnosti

Na področjih dopolnilne pristojnosti, kot je razvojno sodelovanje, je delovanje Unije omejeno na podporo, spodbujanje in usklajevanje delovanja držav članic.

Delovanje na ravni Unije torej ne more popolnoma presegati pristojnosti držav članic. Na določenih področjih dopolnilne pristojnosti pogodbena določila prepovedujejo usklajevanje državnih zakonov držav članic. Med ta področja spadajo: akademska izobrazba, poklicna izobrazba, mladina in kultura. Na drugih področjih, kot sta ekonomska in zaposlovalna politika, lahko institucije Unije izvajajo ukrepe za usklajevanje delovanja držav članic.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007