Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Posvetovalna organa

 

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je posvetovalno telo, ki institucijam EU omogoča, da pri pripravi in sprejemanju odločitev upoštevajo interese različnih gospodarskih in socialnih skupin v družbi. Mnenja odbora niso obvezujoča, so pa dragocen vir strokovnega znanja in izkušenj ter zakonodajnim organom pomagajo pri ugotavljanju vpliva predlogov Komisije na tiste, na katere se taki predlogi nanašajo. EESO sestavlja 344 predstavnikov organizirane civilne družbe, zlasti predstavniki delavcev, delodajalcev ter obrtnikov, kmetov, malih in srednjih podjetij, trgovcev, samostojnih poklicev, potrošnikov, okoljevarstvenikov in drugi predstavniki javnosti.

Sedež Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je v Bruslju. Člani odbora običajno še naprej opravljajo svoje delo v državah članicah, iz katerih prihajajo, in se v Bruslju udeležujejo zgolj zasedanj odbora. Člani za svoje delo razen dnevnic in plačila stroškov ne prejemajo posebnega plačila.

Uradna spletna stran Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

 

Odbor regij

Odbor regij ima posvetovalno vlogo v zadevah regionalnega oziroma lokalnega pomena. Predstavljajo ga namreč zastopniki regionalnih in lokalnih organov in oblasti, ki so nosilci volilnega mandata ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini. Članov odbora ne zavezujejo nikakršna navodila. Noben član odbora ne sme biti hkrati tudi član Evropskega parlamenta.

Svet EU in Komisija se morata z Odborom regij posvetovati v zvezi s temi področji: ekonomska in socialna kohezija, vseevropska omrežja, promet, zaposlovanje, izobraževanje in poklicno usposabljanje, socialna politika, okolje, kultura in zdravstvo.

Odbor regij ima 344 članov in enako število nadomestnih članov. Člani in nadomestni člani odbora so imenovani na predlog držav članic za štiri leta. Lahko so ponovno imenovani.

Svet s kvalificirano večino sprejme seznam članov in nadomestnih članov, sestavljen v skladu s predlogi držav članic. Ko se izteče mandat, na podlagi katerega so bili predlagani, mandat članov samodejno preneha, potem pa so za preostanek omenjenega mandata nadomeščeni po istem postopku.

V sestavi nacionalnih delegacij naj bi se kazala politična, zemljepisna in lokalna struktura posamezne države članice. Sedež in zasedanja odbora so v Bruslju.

Uradna spletna stran Odbora regij

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007