Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Finančni organi

zunanja povezava

 

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka (ECB) je bila ustanovljena leta 1998 s Pogodbo o Evropski uniji in ima sedež v Frankfurtu (Nemčija). Njena naloga je upravljanje evra – enotne valute EU. Evropska centralna banka je odgovorna tudi za oblikovanje in izvajanje gospodarske in monetarne politike EU. 

Evropska centralna banka pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Evropskim sistemom centralnih bank (ESCB), ki zajema vseh 27 držav EU. Petnajst držav, ki so že uvedle evro, skupaj sestavlja evrsko območje, njihove centralne banke pa skupaj z Evropsko centralno banko sestavljajo evrosistem.

Evropska centralna banka deluje povsem samostojno. Niti ECB niti nacionalne centralne banke evrosistema ali kateri koli član njihovih organov odločanja ne sme prositi drugega organa za navodila oziroma sprejeti njegovih navodil. Institucije EU in vlade držav članic morajo to načelo spoštovati in ne smejo poskušati vplivati na Evropsko centralno banko ali na nacionalne centralne banke. 

Evropska centralna banka ob tesnem sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami pripravlja in uresničuje odločitve, ki so jih sprejeli organi odločanja v evrosistemu – Svet ECB, Izvršilni odbor in Razširjeni svet. 

Novembra 2003 je predsednik Evropske centralne banke postal Jean-Claude Trichet.

Uradna spletna stran ECB zunanja povezava

zunanja povezava  na vrh

 

Evropska investicijska banka

Evropska investicijska banka (EIB) je bila ustanovljena leta 1958 z Rimsko pogodbo. Njena naloga je posojati denar za projekte v evropskem interesu (kot so železniške in cestne povezave, letališča ali okoljski projekti), zlasti v manj bogatih regijah EU, državah kandidatkah in državah v razvoju. Daje tudi posojila za naložbe malih podjetij.

Projekti, v katere vlaga EIB, so skrbno izbrani v skladu s temi merili:

  • doseganje ciljev EU: povečanje konkurenčnosti evropske industrije in malih podjetij, vzpostavljanje vseevropskih omrežij (prometnih, telekomunikacijskih in energetskih), krepitev sektorja informacijske tehnologije; varovanje naravnih in urbanih okolij; izboljšanje zdravstvenih in izobraževalnih storitev;
  • koristi za najbolj prikrajšane regije;
  • pritegnitev drugih virov financiranja.

EIB podpira tudi trajnostni razvoj v sredozemskih državah, Afriki, na Karibih in Pacifiku ter projekte v Latinski Ameriki in Aziji. 

Uradna spletna stran EIB (v angleščini) zunanja povezava

zunanja povezava  na vrh

 

Evropski investicijski sklad

Evropski investicijski sklad (EIS) je bil ustanovljen leta 1994 za podporo malim podjetjem. Njegova večinska delničarka je Evropska investicijska banka.

EIS zagotavlja tvegani kapital za mala in srednja podjetja (MSP), predvsem nova podjetja in tehnološko usmerjena podjetja. Finančnim institucijam daje tudi jamstva za odobritev posojil malim in srednjim podjetjem.

EIS ni posojilna institucija: ne odobrava posojil ali subvencij podjetjem niti neposredno ne vlaga v nobeno družbo. Namesto tega deluje prek bank in drugih finančnih posrednikov. Upravlja lastna sredstva ali sredstva, ki mu jih je zaupala EIB ali Evropska unija.

Sklad je dejaven v državah članicah Evropske unije ter na Hrvaškem, v Turčiji in treh državah Efte (Islandija, Lihtenštajn in Norveška).

Uradna spletna stran EIS (v angleščini) zunanja povezava

  na vrh

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 14.01.2008