Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Prihodnost EU

Č芚ŽžŠiritev je eno od najmočnejših orodij politike EU, saj sta, kot je pokazala nedavna zgodovina, prav privlačnost EU in želja postati država članica pomagali preoblikovati države Srednje in Vzhodne Evrope v sodobne in uspešne demokracije. Gre za pazljivo načrtovan proces, ki pomaga pri preoblikovanju vključenih držav, širi mir, stabilnost, blaginjo, demokracijo, človekove pravice ter načela pravne države in tržnega gospodarstva po vsej Evropi.

Z vsako širitvijo se poveča kulturna in jezikovna pestrost, ki je posebnost Evropske unije. Unija je še naprej odprta za vse evropske države, ki imajo demokratično ureditev, tržno gospodarstvo ter upravne zmogljivosti za izpolnjevanje pravic in obveznosti, ki jih prinaša članstvo.

 

  • Kandidatke za vstop v EU
    Še preden sta se Evropski uniji pridružili Bolgarija in Romunija, so se oktobra 2005 uradno začela pristopna pogajanja še z dvema državama kandidatkama – Turčijo in Hrvaško. Voditelji EU so decembra 2005 uradno sprejeli tudi vlogo za članstvo, ki jo je marca 2004 vložila Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, vendar datuma za začetek pristopnih pogajanj še niso določili.
  • Mogoče kandidatke za vstop v EU
    EU zdaj proučuje možnosti za nove širitve na zahodnem Balkanu, ki bi morda vključile Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Albanijo. Prepričana je namreč, da se bodo tudi te države pridružile EU, ko bodo pripravljene.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007