Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Evropski besednjak

Evrožargon

Ljudje v evropskih institucijah in medijih, ki se ukvarjajo z evropskimi zadevami, pogosto uporabljajo besede in izraze, ki jih razumejo samo oni. Skupek teh izrazov, ki so lahko zelo tuji splošni javnosti, predstavlja evrožargon. Pomoč vsem tistim, ki jih evrožargon bega, nudi naslednji vodnik.

Evrožargon zunanja povezava

 

Glosar EU

Evrožargon pa ne vsebuje strokovnih tehničnih ali pravnih izrazov ali žargonskih besed, ki se uporabljajo samo v enem jeziku. Opredelitve strokovnih tehničnih in pravnih izrazov so na voljo v glosarju EU, ki se nahaja na ločenih, bolj tehničnih spletnih straneh.

Glosar EU (v angleščini) zunanja povezava

 

Trijezični slovensko-angleško-francoski glosar predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU

Trijezični slovarček s predvidenimi temami slovenskega predsedovanja Svetu EU v prvi polovici leta 2008 so v Sektorju za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS pripravili zato, da bi vsem sodelujočim pri predsedovanju olajšali pripravo dokumentov, prevajanje, tolmačenje in sporazumevanje. Podlaga za pripravo glosarja je bil delovni dokument, ki se nanaša na podedovane teme, ki bodo najverjetneje obravnavane med slovenskim predsedovanjem EU, ter temelji na dokumentu Evropskega sveta z naslovom 18-mesečni program predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije. Program se je dopolnjeval do začetka slovenskega predsedovanja. Izrazje smo v slovarček uvrščali glede na predvideni obseg posameznih tem. Vsebine, ki naj bi bile med predsedovanjem prednostne, so v slovarčku obdelane podrobneje kot druge, npr. reformna pogodba, medkulturni dialog, Leipziška listina o evropskih trajnostnih mestih, energetika, širitev itd.

Slovarček je urejen v 15 tematskih sklopov. V vsakem so izrazi razvrščeni po abecedi izhodiščnega jezika (slovenščina). V četrtem stolpcu so večinoma navedeni viri (naslov vira ali številka Celex – če je pravni akt EU), tj. dokumenti, iz katerih so bili izrazi izbrani. Slovar je najuporabnejši v elektronski obliki, saj je tako najlaže najti iskani izraz ali njegov del, obenem pa si ga lahko vsak uporabnik uredi tudi po svoje (npr. zamenjava izhodiščnega jezika z angleškim ali francoskim, združitev vseh tematskih sklopov v en slovar). Vsi izrazi so vključeni tudi v spletno terminološko zbirko Evroterm. zunanja povezava

Trijezični slovensko-angleško-francoski glosar predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU pdf

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 15.01.2008