Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Ali ste vedeli...

  • ... da so se emisije toplogrednih plinov v EU zmanjšale za nekaj manj kot 8 % od začetka 90-ih let 20. stoletja, medtem ko so se emisije toplogrednih plinov na Cipru, Malti in v Španiji povečale za skoraj 50 %? Države članice, v katerih so v tem času emisije toplogrednih plinov najbolj upadle, so Litva (za 60 %), Latvija (za 58 %), Estonija (za 50 %) in Bolgarija (za 49 %). A preden prehitro sodimo, moramo upoštevati energetsko intenzivnost gospodarstev, ki meri celotno gospodarno izrabo energije posameznega gospodarstva. Vzhodnoevropske države, kot so Bolgarija, Romunija, Estonija, Litva in Slovaška, so šest- do osemkrat manj gospodarne pri izrabi energije kot energetsko najbolj učinkovita Danska, ki ji sledijo Irska, Avstrija in Nemčija.
  • ... da okrog 40 % ozemlja EU prekrivajo uporabna kmetijska zemljišča? Najvišje deleže imajo Združeno Kraljestvo (69 %), Madžarska (63 %), Irska (62 %) in Danska (61 %), najnižje pa Finska (6 %), Švedska (7 %) in Ciper (14 %). Če upoštevamo le orno zemljo, je povprečje v EU okrog 25 %, največ orne zemlje pa ima Danska (57 % ozemlja).
  • ... da v Evropi v povprečju le 7 % pitne vode dejansko porabimo za pitje in kuhanje? V resnici je gre največ (39 %) za kopanje in prhanje.
  • ... da s televizorji, z videorekorderji, DVD-predvajalniki, računalniki in glasbenimi stolpi v stanju pripravljenosti ter s polnilci mobilnih telefonov v vtičnici, tudi ko jih ne potrebujemo, porabimo 10 % več električne energije? Torej lahko s popolnim izklapljanjem naprav pri računu za elektriko privarčujemo do 10 %. Skupna poraba elektrike naprav v stanju pripravljenosti v EU je skoraj enaka letni porabi elektrike v Belgiji!
  • ... da je bilo v letu 2005 v 27 državah članicah EU na komunalna odlagališča odpadkov odloženih povprečno 233 kg odpadkov na prebivalca? Zaradi visoko razvitih postopkov ravnanja s komunalnimi odpadki in visoke okoljske ozaveščenosti se na odlagališca na Nizozemskem letno odloži le 9 kg (od 624 kg proizvedenih), na Švedskem 23 kg (od 482 kg proizvedenih) in na Danskem 38 kg (od 737 kg proizvedenih) komunalnih odpadkov na prebivalca. Slovenija je s 330 kg (od 423 proizvedenih) odpadkov na prebivalca, ki končajo na deponiji, nad povprečjem EU.
  • ... da imajo Avstrija (57,9 %), Švedska (54,3 %) in Latvija (48,4 %) največ elektrike, ki jo pridobivajo iz obnovljivih virov energije (hidroelektrarne, elektrarne na veter, sončna in geotermalna energija ter energija iz biomase in odpadkov)? Za primerjavo, v letu 2005 je bilo povprečje električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov v EU-27, 14 %, Slovenija pa je iz obnovljivih virov pridobi več kot četrtino.

 

   1   2   3   4   5   6   7   8  

Viri

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007