Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Neformalno srečanje ministric in ministrov za zaposlovanje, socialne zadeve in enakost spolov in Konferenca o enakosti spolov

Neformalno srečanje ministric in ministrov za zaposlovanje, socialne zadeve in enakost spolov in Konferenca o enakosti spolov
Datum: 29.01. - 02.02.2008
Prizorišče: Brdo
Politika EU: Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov
Vrsta dogodka: Neformalno ministrsko srečanje
Več:

Spolni stereotipi so eden najtrdovratnejših vzrokov neenakosti med ženskami in moškimi na vseh področjih življenja in v vseh življenjskih obdobjih. Konferenca »Odprava spolnih stereotipov: Misija (Ne)mogoče?« bo skušala predstaviti možne načine za odpravo tradicionalnih spolnih vlog in spolnih stereotipov zlasti na področjih izobraževanja, usposabljanja, trga dela, kulture in medijev.

Konferenci bo sledilo neformalno srečanje ministric in ministrov za enakost spolov, ki je na področju enakosti spolov najpomembnejši dogodek v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ministrice in ministri bodo razpravljali o participaciji žensk v družbi ter o krepitvi njihove vloge in položaja. Ta tema bo okvir za obravnavo vprašanj o uravnoteženi zastopanosti žensk in moških v političnem odločanju, o krepitvi vloge in položaja deklic za doseganje enakosti spolov ter o pomenu politik enakosti spolov v razvojnem sodelovanju.

Iskanje ravnotežja med varnostjo in prožnostjo je dolgotrajen proces in zahteva dejavno vključitev vseh akterjev, kar bo osrednja tema neformalnega srečanja ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve, ki bo potekalo po končanem neformalnem srečanju ministric in ministrov za enakost spolov.

Na evropski ravni so bili v preteklih letih narejeni pomembni koraki, ki bodo državam v oporo in pomoč pri oblikovanju nacionalnih ureditev. Neprecenljiv je prispevek predhodnih predsedstev, vključno s sprejemom skupnih načel prožne varnosti.

Slovensko predsedstvo želi zagotoviti nadaljevanje procesa in zato spodbuditi poglabljanje razprave o prožni varnosti, še posebej v povezavi z uveljavljanjem skupnih načel prožne varnosti ter koordinacije socialnih politik in politik zaposlovanja. Pri tem bo predsedstvo posvetilo posebno pozornost mladim in starejšim delavcem ter izzivom, s katerimi se na trgu dela soočajo ženske.http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/January/0129_EPSCO.html

Podrobnejše informacije:

Dodatne informacije  50 KB.

Informacija za medije  112 KB.

Medijski program (31.1.)  41 KB.

Kdo je kdo (v angleščini)  2.0 MB.

Organizirani prevoz za novinarje  88 KB.

Sporočila za javnost:

Napoved neformalnega srečanja ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve na Brdu pri Kranju od 31. januarja do 2. februarja 2008.

Cotmanova: Ne potrebujemo zgolj dejavnih žensk, temveč tudi dejavne moške.

Cotmanova: Evropa ima priložnost za razvoj le, če vlaga v ljudi in njihove zmožnosti.

Ministrice in ministri za zaposlovanje in socialne zadeve na neformalnem srečanju: Ljudje potrebujejo prožnost in varnost vse življenje.

Avdio arhiv:

Novinarska konferenca ministrice za delo, družino in socialne zadeve Marjete Cotman, komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimirja Špidle in direktorice Urada za enake možnosti Tanje Salecl

Novinarska konferenca ministrice za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman, evropskega komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimir Špidla, predsednika Socialne platforme Fintana Farella ter predstavnikov socialnih partnerjev Johna Monksa (ETUC) in Jørgena Rønnesta (Businesseurope)

Novinarska konferenca ministrice za delo, družino in socialne zadeve Marjete Cotman, komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimirja Špidle ter francoskega ministra za delo, socialne zadeve in solidarnost Xavierja Bertranda

Foto arhiv:

Konferenca o enakosti spolov: Odprava spolnih stereotipov - Misija (ne)mogoče?.

Neformalno srečanje ministric in ministrov za enakost spolov.

Neformalno srečanje ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve (1. dan).

Neformalno srečanje ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve (2. dan).

Video arhiv:

Novinarska konferenca predsedstva - ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman, komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimir Špidla in direktorica Urada za enake možnosti Tanja Salecl.

Novinarska konferenca predsedstva - ministrica Marjeta Cotman, komisar Vladimir Špidla, predsednik Socialne platforme Fintan Farell ter predstavnika socialnih partnerjev John Monks (ETUC) in Jørgen Rønnest (Businesseurope).

Novinarska konferenca ministrice za delo, družino in socialne zadeve Marjete Cotman, evropskega komisarja Vladimir Špidla in francoskega ministra za delo, socialne zadeve in solidarnost Xavier Bertrand.
Novo iskanje
.
  
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 26.05.2008