Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Ministrska konferenca o izzivih upravljanja zunanjih meja Evropske unije

Ministrska konferenca o izzivih upravljanja zunanjih meja Evropske unije
Datum: 11.03. - 12.03.2008
Prizorišče: Brdo
Politika EU: Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev
Vrsta dogodka: Neformalno ministrsko srečanje
Več: Podlaga za razpravo na ministrski konferenci bodo tri sporočila, ki jih je februarja letos izdala Komisija, in sicer o upravljanju z zunanjo mejo EU: 1. evalvacija agencije FRONTEX; 2. sporočilo o vstopno/izstopnem sistemu in sistemu registracije; 3. sporočilo o evropskem sistemu za nadzor zunanjih meja (EUROSUR). V zvezi z evalvacijo agencije Frontex želi Slovenija z državami članicami začeti razpravo o dosedanjem delu agencije in morebitnih izboljšavah njenega dela v prihodnje. Slovenija si bo prizadevala, da se na junijskem Svetu PNZ sprejmejo kratko- in srednjeročni cilji te agencije v prihodnosti. Glede sistema vstopa/izstopa in sistema registracije želimo spoznati, kako naj bi ta sistem izboljšal učinkovitost mejne kontrole in s tem notranjo varnost schengenskega območja ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic potnikov. Razprava o EUROSUR naj bi zajemala prihodnje upravljanje in nadzor zunanje meje.


http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/March/0311_JHA.html

Podrobnejše informacije:

Informacija za medije  105 KB.

Osnutek medijskega programa (5.3.)  35 KB.

Organiziran prevoz za novinarje  75 KB.

Kdo je kdo (v angleščini)  1.0 MB.

Sporočila za javnost:

Izjava predsedstva ob predstavitvi predlogov za varovanje meje EU.

Ministrska konferenca o izzivih upravljanja zunanjih meja Evropske Unije – napoved dogodka.

Minister Mate o ukrepih za varnost državljanov pri varovanju zunanjih meja EU z upoštevanjem njene odprtosti in dostopnosti.

Minister Mate o uporabi modernih tehnologij pri varovanju zunanjih meja.

Avdio arhiv:

Novinarska konferenca predsedstva (12.3. 2008 ob 13:05): Minister za notranje zadeve Dragutin Mate ter komisar Franco Frattini

Novinarska konferenca predsedstva (12.3.2008 ob 17:20): Minister za notranje zadeve Dragutin Mate ter komisar Franco Frattini

Foto arhiv:

Ministrska konferenca o izzivih upravljanja zunanjih meja Evropske unije (1. dan).

Ministrska konferenca o izzivih upravljanja zunanjih meja Evropske unije (2. dan).

Video arhiv:

Novinarska konferenca predsedstva (12.3. 2008 ob 13:05): Minister za notranje zadeve Dragutin Mate ter komisar Franco Frattini.

Novinarska konferenca predsedstva (12.3.2008 ob 17:20): Minister za notranje zadeve Dragutin Mate ter komisar Franco Frattini.
Novo iskanje
.
  
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 26.05.2008