Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

01.04.2008

Predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev Dragutin Mate na zasedanju Skupine Future o prihodnosti evropske azilne politike, integraciji in policijskem sodelovanju

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, je danes na Brdu pri Kranju sopredsedoval srečanju Visoke posvetovalne skupine o prihodnosti evropske politike na področju notranjih zadev. Notranji ministri zdajšnje in prihodnje predsedujoče trojke, minister ene izmed predstavnic treh predsedujočih v obdobju od začetka 2010 do junija 2011, podpredsednik Evropske komisije Jacques Barrot in predstavniki Generalnega sekretariata Sveta EU so razpravljali o prihodnosti azilne politike, integraciji in policijskem sodelovanju.

Minister Mate je dejal: »Današnja razprava je potrdila, da smo na pravi poti in da imamo skupne poglede na prihodnost azilne politike, policijskega sodelovanja in integracije. Tokratno srečanje Skupine Future je prvo med slovenskim predsedovanjem od lanske uradne ustanovitve Skupine, ki se je do sedaj sestala štirikrat. Na januarskem neformalnem ministrskem svetu smo obravnavali vmesno poročilo o delu Skupine in prejeli pozitivne odzive držav članic, kar je pomemben signal za naše prihodnje delo.« V pripravi je že končno poročilo o delu Skupine, ki ga pripravlja in usklajuje skupina strokovnjakov, imenovana Sherpa, in o katerem bo tekla razprava na naslednjem srečanju Skupine junija letos. Zaključno poročilo o delu te Skupine bo predstavljeno na neformalnem zasedanju notranjih ministrov med francoskim predsedovanjem in bo vir idej Evropski komisiji za pripravo naslednjega petletnega programa dela na področju notranjih zadev.

V razpravi so ministri potrdili, da bi moral biti skupni evropski azilni sistem učinkovit mehanizem zaščite za dejansko preganjane osebe, povezan s humanitarnimi politikami in razvojem, zagotoviti pa mora tudi enako obravnavo prosilcev za azil.. Njegova vzpostavitev je potrebna tudi zaradi soočanja z migracijami, ki predstavljajo izziv za celotno EU. Ministri so se strinjali, da je treba ohraniti verodostojnost skupnega sistema in okrepiti prizadevanja proti zlorabam azilnih postopkov (t. i. asylum shopping). Ti morajo biti učinkoviti, brez nepotrebnega zavlačevanja in z učinkovitimi postopki vračanja ob izpolnjenih pogojih. Ministri so se zavzeli za vzpostavitev transparentnih in pravičnih mehanizmov delitve bremen in solidarnosti. Prav tako so podprli praktično sodelovanje med državami članicami in sodelovanje s tretjimi državami, saj se lahko z njihovo pomočjo odpravijo razlogi za ilegalne migracije in azilne tokove. Pri tem je bilo posebej poudarjeno, da je treba azil razlikovati od migracij. Minister Mate je ob koncu teme o azilni politiki še povedal: "Okrepiti je treba možnost sprejema beguncev v državah v razvoju prek regionalnih programov zaščite."

Obravnava naslednje teme, tj. integracije, se je začela z uvodnim govorom avstrijskega zveznega notranjega ministra Güntherja Platterja, ki je poudaril, da je kulturna različnost bogastvo tako za države članice kot tudi za Skupnost in hkrati izziv za oblikovanje splošno sprejetih skupnih pravil in vrednot za sobivanje.  Razumevanje vrednot držav članic in EU ter njihovo sprejemanje sta nujna elementa za učinkovito integracijo, ki je priložnost ne le za priseljence, ampak tudi za države članice in Unijo kot celoto. To je lahko tudi pomemben del varnostne politike, zato bo treba integraciji v okviru prihodnji politik na področju notranjih zadev po letu 2010 nameniti večjo pozornost, predvsem pri izvajanju integracijske politike na državni in lokalni ravni, pa tudi z opredelitvijo skupnega okvira in skupnih ukrepov za uspešno integracijo državljanov iz tretjih držav. Predstavniki držav članic so še poudarili pomembnost in nujnost pravočasnega izvajanja integracijskih ukrepov. Države članice bodo nadaljevale z obravnavo medkulturne problematike in izmenjavo izkušenj z medkulturnimi izzivi preko nacionalnih kontaktnih točk za integracijo. Zaključki bodo obravnavani na letnih ministrskih konferencah o integraciji, prva bo med francoskim predsedovanjem.

Na koncu so ministri obravnavali še prihodnost policijskega sodelovanja in se dotaknili njegove krepitve pri usposabljanju policistov v državah članicah EU in izmenjavi izkušenj, katere namen je večja profesionalizacija. Ministri so se strinjali, da je še nekaj manevrskega prostora za operativno sodelovanje predvsem s pomočjo Europola. Policijsko sodelovanje je možno izboljšati tudi z vrsto ukrepov na področju usposabljanja, izobraževanja, poenotenja standardov za opremo in interoperabilnosti telekomunikacijskih sredstev. Spremembe varnostnega okolja terjajo tudi izboljšanje izmenjave podatkov.

Ob zaključku je minister Mate poudaril, da so pred nami vedno novi in zahtevnejši izzivi, ki jim morajo slediti novi ukrepi. Strateški razvoj je odvisen od dobrih idej in vizij ter od zmožnosti ustvarjanja ravnovesja med reševanjem varnostnih vprašanj in spoštovanjem človekovih pravic.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.04.2008