Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

02.04.2008

Delovno srečanje nacionalnih strokovnjakov za presojo vplivov na okolje in evropskih okoljskih organizacij

Od danes do petka (2. do 4. aprila) bosta v okviru predsedovanja Svetu EU v Ljubljani (Hotel Garni, Grand hotel Union) sočasno potekala dva dogodka:

 

  • srečanje nacionalnih strokovnjakov za presojo posameznih vplivov na okolje in celovito presojo vplivov na okolje

Nacionalni strokovnjaki bodo obravnavali pravna vprašanja in tožbene postopke, ratifikacijo dodatkov h konvenciji o čezmejnih vplivih in protokola SEA, čezmejne projekte, kakor je na primer Northstream, ter poročilo o izvajanju obeh direktiv. Slovenija bo kot predsedujoča poročala o pripravah na 4. ministrsko srečanje pogodbenic konvencije o čezmejnih vplivih, ki bo od 19. aprila do 2. maja v Romuniji.

Tema postaja zelo aktualna, saj gre za horizontalni instrument presoj, ki se na strateški ravni šele uveljavlja in je bil prvič preizkušen pri celoviti presoji vseh načrtov in programov, ki jih v okviru nove finančne perspektive potrjuje Evropska komisija,

 

  • srečanje evropskih okoljskih organizacij

ENEA (European Network of Environmental Authorities) je pomemben forum za promocijo in vključevanje okolja ter okolju prijaznega načrtovanja v kohezijsko politiko (strukturne in kohezijske sklade). Zlasti je pomemben pri izmenjavi in razvijanju dobrih praks med državami članicami. Prvi dan bodo na delavnicah, na kateri bodo dejavno sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, obravnavali naslednje teme: celovita presoja vplivov na okolje in kohezijski skladi, Natura 2000 in kohezijska politika ter teritorialna kohezija.

 

Ker srečanji potekata sočasno, bo naslednji dan (četrtek, 3. aprila) tudi skupno plenarno zasedanje ENEA in EIA/SEA. Glavni poudarek bo namenjen razpravi o razmerju med direktivama o presoji in drugo evropsko zakonodajo, kohezijski politiki in celoviti presoji vplivov na okolje.

Poseben poudarek bo namenjen predstavitvi izkušenj Evropske komisije pri celoviti presoji vseh operativnih programov, ki so okvir za novo finančno perspektivo 2007–2013. Razprava bo namenjena tudi uresničevanju evropskega akcijskega programa za biotsko raznovrstnost v okviru strukturnih skladov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 02.04.2008