Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

04.04.2008

Memorandum o soglasju glede sodelovanja med finančnimi nadzornimi organi, centralnimi bankami in ministrstvi za finance Evropske unije glede čezmejne finančne stabilnosti

1. Finančni nadzorni organi, centralne banke in ministrstva za finance Evropske unije so se kot del stalnega prizadevanja za razvoj ukrepov finančne stabilnosti EU in poglobitev sodelovanja med ustreznimi organi ter z vidika sporazumov, ki jih je Svet ECOFIN sprejel v oktobru 2006 in oktobru 2007, dogovorili o novem memorandumu o soglasju glede sodelovanja zaradi finančnih razmer (v nadaljnjem besedilu: memorandum). Ministri in guvernerji so danes začeli proceduro podpisa memoranduma.

2. Memorandum zavezuje podpisnike, da čezmejno sodelujejo z ustreznimi organi  v  normalnih razmerah, da zagotovijo pripravljenost za upravljanje ob morebitnih čezmejnih krizah  kakor tudi med  krizami. Memorandum je zasnovan tako, da bo olajšal upravljanje in reševanje čezmejnih sistemskih finančnih kriz in si prizadeval, da zasebnemu sektorju olajša rešitve, da čim bolj zmanjša gospodarske in socialne stroške, pri čemer bo spodbujal tržno disciplino in omejeval moralno tveganje.

3. Nov memorandum razširja prejšnjega iz leta 2005  na dva načina: prvič, ta memorandum vključuje splošna načela čezmejnega kriznega upravljanja, splošen okvir za presojo sistemskih vplivov finančne krize in splošne praktične smernice za krizno upravljanje v skladu s sklepi Sveta ECOFIN 9. oktobra 2007; drugič, ob upoštevanju vedno večje medsebojne povezanosti finančnih sektorjev, so se nadzorniki za trg vrednostnih papirjev, zavarovanj in poklicnih pokojnin dogovorili, da se pridružijo novemu memorandumu in s tem priznali, da je potrebna vključitev širšega spektra organov.   

4. Memorandum opredeljuje praktične postopke za vključevanje vseh pomembnih strani v krizi, ki temeljijo na veljavnih zakonskih pristojnostih in se razvijajo na obstoječih mrežah pristojnih organov.  Memorandum opredeljuje koordinacijske mehanizme, ki zajemajo določitev  usklajevalnega organa v posamezni državi in čezmejnega usklajevalnega organa. Praviloma je čezmejni usklajevalni organ eden od organov finančne skupine matične države.

5. Čezmejno sodelovanje se lahko nadalje izboljša preko ustanovitve skupin za čezmejno stabilnost, ki bi se osredotočale na vprašanja povezave z možnimi problemi v specifičnih družbah, trgih ali infrastrukturah, ki so pomembne za vse člane skupine.

6. Memorandum določa, da se vzpostavi zadostno število čezmejnih postopkov med vsemi pomembnimi organi v običajnih časih, da se poveča razpoložljivost instrumentov kriznega upravljanja, da se zagotovi vzpostavitev procesov odločanja za usklajevanje ukrepov med državami in da se zagotovi pripravljenost za primere finančnih kriz v luči možne potrebe delitve Bremen med državami članicami.

7. Ob upoštevanju svetovne narave finančnih trgov in potrebe po širših mednarodnih prizadevanjih za ohranjanje finančne stabilnosti lahko memorandum zagotovi tudi temelj mednarodnega sodelovanja med organi, po potrebi pa se razširi z vključitvijo organov iz tretjih držav.

8. Po podpisu memoranduma in pozitivnih izkušnjah krizne simulacije, ki so bile dosedaj izvedene, bo izvedena nova krizna simulacija v EU v letu 2009, ki bo preizkusila procedure, ki jih določa memorandum in uporabo orodij čezmejnega kriznega upravljanja.

9. Memorandum ni pravno zavezujoč dokument za določanje praktičnih ukrepov, katerih namen je spodbujati sodelovanje med organi v krizi ali morebitni  krizi, ne da bi pri tem presegli svoje institucionalne pristojnosti ali omejili svoje zmogljivosti za neodvisno in pravočasno sprejemanje odločitev na svojih ustreznih področjih pristojnosti, zlasti glede na vodenje vsakodnevnih nalog teh organov, kakor določata  zakonodaja posameznih držav in zakonodaja Skupnosti. Memorandum temelji na veljavnem institucionalnem in zakonskem okviru in ne izključuje sprememb veljavnega okvira v prihodnje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.04.2008