Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

04.04.2008

Slovensko predsedstvo o nadzoru in kriznem upravljanju

Danes so se ministri in guvernerji na neformalnem zasedanju Sveta Ecofin na Brdu pri Kranju dogovorili o nadaljnjih korakih pri pripravi dogovorov o finančni stabilnosti v Evropski uniji. Na tiskovni konferenci je predsednik Sveta Ecofin dr. Andrej Bajuk povzel rezultate razgovorov s temi besedami:

Prvič, glede finančne stabilnosti smo danes podpisali memorandum o soglasju (MoS), ki bo nadomestil ustrezen MoS iz leta 2005, kar bo okrepilo sodelovanje čezmejnih skupin in zavezalo podpisnike k čezmejnemu sodelovanju v normalnih časih in ob krizah. Ker memorandum izraža zavezanost vseh pristojnih organov EU k poglobljenemu sodelovanju na konkreten način in zagotavljanju sprejemanja usklajenih ukrepov ob čezmejnih finančnih krizah, je to pomemben korak naprej.

Drugič, kar se tiče finančnega nadzora, smo se prav tako dogovorili, kako bomo v prihodnje ravnali glede cele vrste ključnih vprašanj, kar je bila tudi zahteva spomladanskega Evropskega sveta. 

  • Dogovorili smo se o pozivu državam članicam, da dajo svojim nadzornikom evropsko pooblastilo. To pomeni, da bodo morali pri svojem delu upoštevati evropsko razsežnost zaradi enotnejšega izvajanja predpisov EU.
  • Dogovorili smo se, da bomo še izboljšali delovanje naših odborov nadzornikov. Vlogo evropskih odborov nadzornikov za bančništvo (CEBS), zavarovalništvo in poklicne pokojnine (CEIOPS) in vrednostne papirje (CESR) bi bilo treba ponovno proučiti, odborom pa naložiti, da še bolj prispevajo k sodelovanju pri nadzoru, in jim dati vlogo, v okviru katere bodo opozarjali na finančno stabilnost v Evropi. Obstaja široko soglasje, da se pravni status odborov ne bi smel spreminjati.
  • Dogovorili smo se, da bomo še bolj uveljavili kolegije nadzornikov zaradi okrepljenega nadzora čezmejnih skupin. Kolegiji so že zdaj koristni v tem nadzornem okviru. Njihovo vlogo pri organiziranju sodelovanja in izmenjavi informacij bi bilo treba okrepiti in nadalje razvijati. Prav tako smo se strinjali, da je kakršen koli napredek pri razmerju med domačim in tujim nadzornikom zlasti odvisen od obravnave porazdelitve bremena.
  • Strinjali smo se, da si moramo še naprej prizadevati za doslednost pri nadzoru finančnih skupin, ki poslujejo v več kot eni državi članici, ne glede na to, kje so. Zaradi tega je treba pospešiti delo pri zbliževanju regulativnega in računovodskega poročanja. Z nenehnim zbliževanjem praks, predpisov in poročanja v odborih in kolegijih lahko dosežemo nadaljnje izboljšanje nadzora čezmejnih skupin in zagotovimo ustrezen pretok informacij zaradi obravnavanja problemov finančne stabilnosti na ravni EU in na svetovni ravni.

Ministri in guvernerji so poudarili, da si je treba z vso odločnostjo prizadevati za napredek v časovnih načrtih, glede katerih je bil na teh področjih dosežen sporazum leta 2007.  Ecofin se bo vrnil k temu vprašanju na svojem naslednjem zasedanju s sklepi formalnega Sveta in posodobil sedanje časovne načrte.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.04.2008