Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

05.04.2008

Kvaliteta javnih financ: izboljšanje učinkovitosti izdatkov za socialne trasfere v EU

Ministri so razpravljali o potrebnih reformah, ki bi omogočile učinkovitejši in vzdržen sistem blaginje v Evropski uniji. Države članice za socialne izdatke namenijo med 13% in 33% BDP. Eden najbolj perečih izzivov, s katerimi se soočajo države članice je izboljšanje učinkovitosti socialnih transferov, glede na obseg izdatkov za socialne namene v njihovih proračunih in izzivih, ki jih prinašajo globalizacija in demografske spremembe.

Razpravo je pričel profesor Tony Atkinson z Univerze Oxford, priznan strokovnjak na področju reform države blaginje, ki je poudaril da: “Država blaginje je moč najbolje razumeti kot… institucijo, ki se stalno razvija, stalno sooča z novimi izzivi, odkriva pomanjkljivosti in poskuša zadostiti novim potrebam… Učenje o politikah na tem področju je v držav članicah EU padlo na plodna tla.«

Finančni ministri so poudarili, da bo izboljšanje učinkovitosti izdatkov za socialne transfere imelo kritičen vpliv na zmožnost Evrope, da obdrži visoke dosežke evropskega socialnega modela. Države članice so v zadnjem desetletju vložile velike napore v reformo svojih sistemov socialne blaginje. Ministri so izpostavili sledeče:

  • Bolj učinkovita poraba proračunskih sredstev namenjenih za socialne namene prispeva k temu, da države članice izpolnjujejo zahteve Pakta stabilnosti in rasti in lahko prispeva tudi k boljšemu izpolnjevanju zahtev državljanov po izboljšanju kvalitete javnih storitev.
  • Primerjava učinkovitosti izdatkov za pokojnine, zdravstveno varstvo, nadomestila brezposelnim in družinski ter otroški prejemki pokaže velike razlike med državami članicami.
  • V veliko primerih je možno izboljšati rezultate zastavljenih socialnih ciljev, vendar ne ostaja enotno pravilo izboljšanja učinkovitosti in države članice se reform lotevajo na različne načine. Ministri so poudarili, da so primerjave med državami in izmenjava dobrih praks zelo koristne za razvoj nacionalnih strategij.
  • Reforme sistemov socialne blaginje morajo upoštevati širši vidik. Obstaja povezava med modernimi socialnimi, izobraževalnimi politikami in politikami trga dela. Doživljenjsko vlaganje v izobraževanje in človeški kapital izboljša zaposlitvene možnosti, socialno vključenost in dolgoročno vzdržnost javnih financ.
  • Javni proračuni bi morali biti ocenjeni z vidika rezultatov in ne samo z vidika porabljenih sredstev. Ministri so izpostavili, da lahko večji poudarek na rezultate usmerjenih javnih proračunih, povečana uporaba informacij o uspešnosti, pregledi porabe ali zunanji kontrolni organi izboljšajo stroškovno učinkovitost in vzdržnost socialnih izdatkov. Ti instrumenti so lahko pomembna orodja odločanja za odmik od poudarka na trošenju k dejanskim dosežkom.

Finančni ministri in Evropska komisija bodo te teme prednostno obravnavali in se vrnili nanje na prihodnjem zasedanju v maju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 05.04.2008