Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

05.04.2008

Infrastruktura finančnih trgov v EU

Ministri in guvernerji so razpravljali o napredku ukrepov namenjenih izboljšanju infrastrukture kliringa in poravnav za transakcije z vrednostnimi papirji, s ciljem zagotoviti kar najbolj učinkovito in varno izmenjavo vrednostnih papirjev znotraj EU. Na splošno so ugotovili, da je bil dosežen velik napredek tako v privatnem kot javnem sektorju, da pa je potrebno nadaljevati napore na naslednjih področjih:

  1. Vsi trije stebri kodeksa obnašanja, ki je bil s strani industrije kliringa in poravnav podpisan novembra 2006, že delujejo in to je pozitivno vplivalo na trg. Pozitivni učinki so najbolj opazni pri izboljšanju cenovne preglednosti in znižanju po-trgovalnih stroškov. Ostaja potreba po zagotovitvi prenosa koristi kodeksa na male vlagatelje.
  2. Kljub dosedanjim ukrepom za odpravo t.i. »Giovannini ovir« je potrebno okrepiti napore, zlasti pri odpravi pravnih in davčnih ovir, za vzpostavitev integriranega trga kliringa in poravnav v EU. Za dosego tega cilja se pričakuje, da bo na podlagi tekočega strokovnega dela pripravljen časovni načrt ukrepov za zagotovitev hitrega napredka na tem področju.
  3. Ministri in guvernerji so se dogovorili o nadaljnjih korakih za izboljšanje doslednosti glede zahtev po varnosti in trdnosti po-trgovalnega sistema v EU. Ministri so povabili Odbor evropskih regulatorjev trga vrednostnih papirjev (CESR), skupaj z Evropskim sistemom centralnih bank (ESCB), da pripravijo priporočila organom odločanja o skupnih praksah.

Ministri in guvernerji bodo budno spremljali razvoj na teh področjih, vključno z vidika potrebnih nadaljnjih ukrepov, v primeru, da rezultati ne bodo zadovoljivi. Svet ECOFIN se bo podrobneje ukvarjal s temi vprašanji na zasedanju 3. junija.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.04.2008