Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

07.04.2008

Minister Bajuk na bruseljskem davčnem forumu 2008: »Davčna politika ima pomembno vlogo pri rasti v Evropi«

Andrej Bajuk, minister za finance RS in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN), je danes v Bruslju nagovoril udeležence bruseljskega davčnega foruma, ki v organizaciji Evropske komisije poteka 7. in 8. aprila na temo »Davčna politika: Spodbujanje konkurenčnosti in rasti na evropski način«.

Minister Bajuk je v svojem nastopu spregovoril o možnostih, ki jih prinašajo davčne politike pri spodbujanju rasti v Evropi, in poudaril pet vidikov davčnih politik. Prvič, oblikovanje davčnega sistema s stopnjami, oprostitvami, posebnimi olajšavami in spodbudami je pomemben instrument vsake države, ki skuša uporabiti davčni sistem za pospeševanje rasti in razvoja. Drugič, preglednost in enostavnost davčnega sistema prispevata k lažjemu izpolnjevanju davčnih obveznosti podjetij in posameznikov in k učinkovitejšemu delovanju davčnih organov. Tretjič, pri obdavčevanju in rasti je pomembno tudi vzdrževanje socialne povezanosti v okviru zdravih fiskalnih politik, predvsem glede izzivov, ki jih prinašata globalizacija in staranje prebivalstva. Četrtič, davki so bistveni del ustvarjanja in pospeševanja skupnega evropskega trga, ki je pomembno gonilo rasti v Evropi. Petič,  začetek EU pred štiridesetimi leti je pomenila ustanovitev carinske unije in pred kratkim je bil sprejet nov modernizirani carinski zakonik, katerega bistveni namen je spodbujanje konkurenčnosti evropskih podjetij na svetovnem trgu.

V EU je v zadnjem času po več letih povečevanja davčnih bremen prišlo do določene stabilizacije splošnega davčnega bremena, čeprav je EU še vedno območje z relativno visoko stopnjo obdavčevanja in so davčne stopnje nekaterih držav članic med najvišjimi v razvitih državah. Delež davkov glede na BDP, vključujoč socialne prispevke, v letu 2005 znaša od 50% na Švedskem do 28% v Romuniji. V strukturi pobranih davkov imajo največji delež posredni davki, ki predstavljajo okoli 35% vseh pobranih davkov.

Vloga davkov pri rasti v Evropi je poudarjena tudi v dokumentih o širših vprašanjih evropske gospodarske politike, kakor npr. v lizbonski strategiji, ki govori o gospodarski rasti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva v primerjavi s svetovnimi gospodarstvi, in v dokumentih, ki govorijo o ukrepih v boju proti podnebnim spremembam.

Minister Bajuk je omenil davčne teme, ki so na dnevnem redu zasedanj ECOFIN v času slovenskega predsedovanja. »Ukvarjamo se s predlogi za posodobitev in poenostavitev davčnih pravil Skupnosti na področju davka na dodano vrednost (DDV) in trošarin. Verjamemo, da je treba napore usmeriti v učinkovit boj proti davčnim goljufijam, še posebej na področju DDV. Aktivno sodelujemo v razpravah o podnebnih spremembah in možnostih uporabe davčnega sistema za pospeševanje okolju prijaznega vedenja. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti medsebojnemu vplivu davkov in drugih tržnih instrumentov z namenom zmanjšanja pretiranih stroškov in zagotavljanja učinkovitosti vseh ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.«

Minister je ob koncu svojega nagovora poudaril: »Davčna politika mora spodbujati gospodarsko rast v Evropi, usklajeni ukrepi pa morajo biti sprejeti na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti. Ukrepi se morajo dopolnjevati in izboljšati delovanje notranjega trga in položaj gospodarstva EU na svetovnem trgu in hkrati dovoljevati državam članicam uresničevanje njihovih lastnih ciljev.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.04.2008