Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

07.04.2008

Konferenca o prihodnosti kohezijske politike za kohezivno in konkurenčno EU z vidika poenostavljenih in učinkovitih politik

Na konferenci o prihodnosti kohezijske politike v Mariboru v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU so se zbrali predstavniki vseh pomembnih interesnih skupin kohezijske politike. V uvodnem zasedanju, na katerem so številni predstavniki institucij EU ter socialni partnerji in predstavniki civilne družbe predstavili svoje poglede, je opaziti močno podporo načelu solidarnosti in kohezijske politike kot temeljne politike, ki ne le zmanjšuje razvojne razlike, temveč tudi krepi konkurenčnost EU kot celote. Hkrati pa nekateri predstavniki pozivajo k posodabljanju kohezijske politike, še posebno glede izvedbenih ukrepov. Razprava med državami članicami, ki se bo nadaljevala jutri, bo pokazala, kakšna mnenja imajo o tem države članice, še posebno glede delovanja in ciljev kohezijske politike.

Konferenco, ki je del širše razprave o prihodnosti proračuna EU, sta odprla slovenski minister, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ivan Žagar in komisarka za regionalno politiko Danuta Hübner. Njuna ocena dosedanje uspešnosti kohezijske politike je bila zelo ugodna, saj je gospodarska rast številnih manj razvitih regij in držav članic krepko nad povprečjem EU. Nobenega dvoma ni, da kohezijska politika igra pomembno vlogo pri doseganju tega cilja, kar ugotavlja tudi Evropski parlament. Poslanec Evropskega parlamenta Jan Olbrycht je poudaril, da Evropska unija ne more obstajati brez močne kohezijske politike.

Ko so govorili o prihodnosti kohezijske politike, so posebej omenili izzive globalizacije, demografskih in podnebnih sprememb, pa tudi prihodnje širitve EU – ti izzivi dajejo podlago za nadaljnjo upravičenost kohezijske politike. Razlike v razvoju med regijami in državami članicami ostajajo izziv v bližnji prihodnosti: te razlike skupaj z drugimi izzivi bodo še naprej zahtevale temeljito preoblikovanje in prilagajanje, še posebno v srednje razvitih regijah.

Po drugi strani pa so sodelujoči poudarili, da si je treba prizadevati za nadaljnje poenostavljanje in posodabljanje ukrepov izvajanja; če bo potrebno tudi s temeljito reformo. Pri tej tematiki je med institucijami EU manj soglasja o tem, ali resnično potrebujemo temeljito reformo, kar pa bodo zelo verjetno zahtevale države članice.

Minister Žagar je sklenil, da lahko kohezijska politika s svojim pristopom k upravljanju sredstev na več ravneh prinese odziv na pravi ravni, tj. s pobudami od spodaj navzgor in strateškim pristopom hkrati. Če želimo zagotoviti kohezijo v EU, je treba upoštevati cilj konvergence, ki ga omenja že pogodba, tudi pri izvajanju drugih politik, saj je le tako moč pričakovati dosežke na ravni EU, kar je usklajeno z geslom slovenskega predsedovanja: »Si.nergija za Evropo«.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.04.2008