Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

04.04.2008

Napoved dogodka: Srečanje skupine šefov policij EU-EPCTF

Generalni direktor policije Jože Romšek bo v petek, 11. 4. 2008, skupaj z mag. Aleksandrom Jevškom, direktorjem Uprave kriminalistične policije, in mag. Rajkom Kozmeljem, pomočnikom direktorja Uprave kriminalistične policije, v Bruslju vodil enodnevno zasedanje Delovne skupine šefov policij EU (European Police Chiefs Task Force Strategic Meeting – EPCTF).

Delovna skupina šefov policij EU je forum, katerega člani so najvišji predstavniki policij držav članic EU. Njenih sestankov se kot vodje delegacij udeležujejo šefi policij držav članic EU in zato predstavlja najvišjo raven odločanja, kjer se sprejemajo strateške odločitve o prihodnosti policij držav članic EU. V delovni skupini razpravljajo o izzivih in težavah, s katerimi se srečujejo policije v EU, in zanje skušajo najti ustrezne rešitve. Sestava delovne skupine je zagotovilo, da se bodo sprejete odločitve tudi dejansko in brez zadržkov izvajale.

Slovenski policijski strokovnjaki bodo vsem šefom policij držav članic in njihovim delegacijam kot tudi predstavnikom Europola, Eurojusta in Evropske komisije predstavili vrsto novih predlogov in rešitev, ki bodo nedvomno prispevali k izboljšanju učinkovitosti dela evropskih policij in h kakovosti medsebojnega sodelovanja.

Udeleženci zasedanja bodo obravnavali skupne strateške zadeve, ki vplivajo na vse policije držav članic EU, in sicer bodo razpravljali o temah, kot so  nove tehnologije in njihov pomen za policijske enote, kontrola komunikacij in interoperabilnost policijskih sistemov, priročnik dobrih praks za službe za mednarodno policijsko sodelovanje, protiteroristične dejavnosti ter sodelovanje s tretjimi državami na področju pravosodja in notranjih zadev. Članom delovne skupine bodo predstavljene dejavnosti v zvezi z nekaterimi zakonodajnimi akti, ki se sprejemajo na ravni Sveta EU, prav tako pa bodo seznanjeni z rezultati oziroma zaključki nekaterih pomembnejših srečanj, ki so doslej potekala v organizaciji slovenskega predsedstva.

Slovensko predsedstvo si prizadeva za nadaljnjo krepitev sodelovanja med policijami držav članic EU in pridobitev podpore šefov policij za svoje dejavnosti, in sicer v prizadevanju za skupni cilj, ki je  območje svobode, varnosti in pravičnosti.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.04.2008