Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

12.04.2008

Okoljski ministri EU danes o povezanosti biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb

Slovenija je za prednostni nalogi svojega predsedovanja na okoljskem področju postavila boj proti podnebnim spremembam in skrb za biotsko raznovrstnost, zato je bilo današnje neformalno srečanje okoljskih ministrov EU priložnost za sintezo obeh, je za njegov zaključek izjavil predsednik Sveta EU za okolje in slovenski okoljski minister Janez Podobnik. Tema srečanja se ujema s pomembnimi odločitvami EU v zvezi s podnebno-energetskim svežnjem.

Evropo so že v preteklosti resno prizadejali gozdni požari in nevihte, ki lahko povzročijo tudi izgubo človeških življenj, premoženja in veliko okoljsko škodo. Zato je zdravo in trajnostno gospodarjenje z gozdovi poglavitni način za blaženje podnebnih sprememb v boju proti tem ujmam, in sicer z zagotavljanjem pomembnih okoljskih storitev. Minister je zato navzočim predstavil slovenske večstoletne izkušnje dobrega gospodarjenja z gozdovi.

»Iz upravljanja gozdov izhaja slovenski izraz ٬trajnostno٬, ki danes pomeni tudi delovanje na tak način, da se ohranja biotska raznovrstnost, hkrati pa se vodi boj proti lakoti in revščini,« je izjavil minister Podobnik.

Vloga gozdov je zato izjemna, in sicer pri stabilizaciji podnebnih sprememb na zemlji, pri urejanju vode in vplivu na lokalne vremenske pojave. Učinkovanje podnebnih sprememb na gozdove je različno – ogroženi so zaradi neviht in zaradi požarov.

Glede oblikovanja trajnostnih meril za biogorivo je minister Podobnik dejal, da v tem trenutku poteka pospešena strokovna razprava na ravni začasne delovne skupine Sveta za to vprašanje: »Želimo, da bodo ta merila natančna, splošno veljavna in dokazljiva, hkrati pa naj ne izključujejo konkurenčnosti.« Od nerešenih vprašanj, ki so jih obravnavali v delovni skupini (vprašanje prihrankov iz toplogrednih plinov in vprašanje vključitve družbenih meril), se je razprava na zasedanju na Brdu, kakor je povedal minister, dotaknila le meril o zaščiti biotske raznovrstnosti.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.04.2008