Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

14.04.2008

Ministri o boju proti »piratskemu« ribolovu

Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo pod vodstvom slovenskega ministra Iztoka Jarca so ministri prvič razpravljali o konkretnih rešitvah za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Strinjali so se, da je treba zagotoviti učinkovit sistem za preprečevanje takega ribolova. Kljub temu pa ostajajo odprta vprašanja veljavnosti predlaganih pravil za plovila Skupnosti, sistema certificiranja ribiških proizvodov in upravnih sankcijah. Na zasedanju so ministri s soglasjem sprejeli uredbo o prilagoditvi kvot za ribolov trske v Baltskem morju za Poljsko, Komisija pa je predstavila načrt obnove petih staležev trske.

»EU mora naredi korak naprej k učinkovitemu boju proti ribolovu, ki ogroža več kot četrtino svetovnih staležev rib. S tem želimo biti zgled v mednarodni skupnosti in pokazati, da piratski ribolov ne prinaša koristi tistim, ki ga izvajajo,« je dejal minister Jarc. Pri tem je dodal: »Ključno sporočilo je, da smo ministri odločeni izkoreniniti tak ribolov v EU.«

Ministri so razpravljali o treh ključnih odprtih vprašanjih, in sicer o predlaganem obsegu uredbe, sistemu potrdil ter usklajevanju kazni za nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov.

Glede obsega uredbe je večina izrazila mnenje, da so dejavnosti plovil Skupnosti že urejene z zakonodajo Skupnosti. Ta predlog uredbe bi bilo treba uskladiti z obstoječo uredbo o nadzoru.

Predlagani sistem potrdil za uvoz in izvoz ribiških proizvodov bi bilo treba prilagoditi in poenostaviti, s čimer bi pripomogli k njegovemu učinkovitejšemu izvajanju v praksi. Nekaj držav je predlagalo, da bi sistem certificiranja izvajali le za tiste proizvode, ki so bolj izpostavljenimi nedovoljenemu ribolovu. Določili bi jih lahko na podlagi analiz tveganj. Velika večina je tudi opozorila, da bi bilo smiselno predlagani sistem certificiranja vgraditi v že obstoječe sisteme nadzora nad izvozom in uvozom.

Ministri so se odločno strinjali, da morajo biti kazni stroge in odvračalne. Kljub temu pa so mnoge države članice izrazile zaskrbljenost, da kazenske določbe posegajo v pristojnost držav članic in da so predvidene kazni višje, kot jih dopušča notranja zakonodaja nekaterih držav. Na splošno je bila izražena skrb nad poskusom uskladitve upravnih sankcij, saj imajo države članice različne pravne sisteme.

Predsedujoča Slovenija želi na podlagi današnje razprave doseči napredek pri obravnavi predloga uredbe v delovnih telesih, da bi bilo tako mogoče na junijskem zasedanju Sveta doseči politični dogovor.

Sprejet predlog uredbe o prilagoditvi kvot za ribolov trske v Baltskem morju za Poljsko

Ministri so s soglasjem sprejeli tudi predlog uredbe o prilagoditvi kvot za ribolov trske v Baltskem morju za Poljsko.

»Pri tem je pomembno, da bo Poljska v štirih letih vrnila presežene kvote ter da se je zavezala, da bo dosledno uresničevala nacionalni akcijski načrt za nadzor nad ribiško floto in njeno prestrukturiranje,« je dejal minister Jarc. Ob tem je dodal: »Komisija pa je pokazala tudi nekaj prožnosti. Če bi od Poljske namreč zahtevali povračilo kvote v enem samem letu, bi to pomenilo hude socialno-ekonomske posledice, ki bi jih občutil poljski ribiški sektor.«

Uredba Poljski omogoča vračilo v letu 2007 presežene kvote za trsko v naslednjih štirih letih z začetkom v tem letu, ko se ji bo kvota zmanjšala za 10 odstotkov količine prelova iz 2007. V naslednjih treh letih pa se ji bo kvota zmanjšala za 30 odstotkov prelova. Komisija bo spremljala uresničevanje načrta in o tem letno poročala Svetu.

Ministri o uredbi glede obnove staležev trske

Ministri so tokrat prvič izmenjali mnenja tudi o novem načrtu obnove petih staležev trske, ki jim ga je predstavila Komisija. Glavni namen predloga uredbe je dopolniti načrt obnove staležev trske iz leta 2004 zaradi pomanjkljivosti, na katere so opozorili znanstveniki, pa tudi ribiči.

Minister Jarc je pri tem izrazil zadovoljstvo: »Veseli me, da so tudi pri tem dosjeju države članice, za katere je ribolov trske gospodarsko pomemben, pokazale pozitiven in konstruktiven pristop. Zaradi velikega gospodarskega in družbenega pomena ribolova trske ter simbolične vloge te vrste si moramo prizadevati, da bo načrt njene obnove uspel. Lahko pa pričakujemo dolgotrajno razpravo v delovnih telesih Sveta, saj je ribolov trske gospodarsko zelo pomemben za mnoge države članice.«

Svet bo zdaj v delovnih telesih nadaljeval razpravo o tehničnih vidikih predloga uredbe.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.04.2008