Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

15.04.2008

Z zagonom ljubljanskega procesa se začenja preporod evropskega raziskovalnega prostora

Na Brdu so se danes neformalno sestali ministri EU za konkurenčnost, pristojni za raziskave. Predsedovala jim je slovenska ministrica Mojca Kucler Dolinar, ki je povedala, da v Evropi za zdaj še niso izkoriščene vse raziskovalne možnosti, ne pri človeških virih ne pri institucijah, predvsem kar zadeva povezovanje in sinergično delovanje. Zato se na primer ZDA in Japonska na marsikaterih lestvicah inovativnosti in konkurenčnosti uvrščata pred Evropo, hitro pa se tej trojici približuje tudi Kitajska. »Prav v polnosti uresničen evropski raziskovalni prostor, ki naj bi omogočil raziskavam čim prijaznejše okolje, je ključen za uresničevanje lizbonske strategije, ki odgovarja na te izzive,« je poudarila ministrica.

Ustvarjanje evropskega raziskovalnega prostora (ERP) lahko poteka le v partnerskem odnosu med državami članicami in Evropsko komisijo, zato je slovensko predsedstvo pozvalo ministre k ustvarjanju partnerstva in utrditvi predanosti razvoju ERP. »Naj nas vodi moto slovenskega predsedstva 'SI.nergija za Evropo',« je dejala predsednica Sveta EU za konkurenčnost Kucler Dolinar in dodala: »Svet ne bo čakal, da se Evropa končno dogovori o svoji viziji glede evropskega raziskovalnega prostora in natančno opredeli svoje nadaljnje korake. Zato smo začeli že danes.«

Ministri so se strinjali o skupni odgovornosti držav članic in Evropske komisije za ustvarjanje resničnega enotnega evropskega raziskovalnega prostora (ERP). V živahni razpravi o viziji ERP so opozorili na njegove značilnosti, kakršne so prosti pretok raziskovalcev in privlačne kariere zanje, ki jih bo omogočila t. i. peta svoboščina, moderne univerze in raziskovalne organizacije z zagotovitvijo globalne odličnosti (torej raziskovalcem in podjetjem prijazno raziskovalno okolje) ter usklajena strategija mednarodnega sodelovanja v znanosti in tehnologiji. Ministri so poudarili, da je treba skupno vizijo čim prej nadgraditi, kar bo omogočilo izdelavo politik in akcijskih načrtov za njeno uresničitev.

Udeleženci neformalnega srečanja so si bili edini tudi v tem, da je ERP mogoče doseči le z boljšim političnim upravljanjem evropskega raziskovalnega prostora, ki bo vključevalo politike raziskav, izobraževanja in inovacij ter vse druge akterje – organe upravljanja, institucije znanja, podjetja in civilno družbo. Pri tem si bodo države članice prizadevale za intenzivno izmenjavo primerov dobrih praks, oblikovanje novih modelov in njihovo uporabo v nacionalnih raziskovalnih politikah (OMK – odprta metoda koordinacije), kar vse mora temeljiti na natančni analizi stanja in razvitem informacijskem sistemu.

V partnerskem duhu so ministri predlagali tudi konkretne načine upravljanja, ki naj bi omogočili učinkovit in hiter razvoj ERP. Pomembnost te nove zaveze so konkretizirali z zagonom t. i. ljubljanskega procesa. Novo partnerstvo, ki se začenja z ljubljanskim procesom, se bo izrazilo v delu prihodnjih predsedstev, predvsem Francije, Češke in Švedske, slovensko predsedstvo pa bo povzetke iz razprav predstavilo kot podlago oblikovanju sklepov za majsko formalno zasedanje Sveta EU za konkurenčnost.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.04.2008