Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

17.04.2008

Alkohol – pomemben dejavnik tveganja za raka, številne kronične bolezni in poškodbe

Photo: Salomon 2000

V drugem delu zasedanja današnjega neformalnega srečanja ministrov za zdravje na Brdu pri Kranju je predsedujoča ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič seznanila ministre o zaključkih sklepih 3. evropske konference o alkoholni politiki, ki jo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU pripravilo Ministrstvo za zdravje RS v sodelovanju s Španijo. Ministrica je uvodoma poudarila, da je alkohol pomemben dejavnik tveganja za raka, številne druge kronične bolezni in poškodbe ter dodala, da je "škodljivo in tvegano pitje alkoholnih pijač vzrok za več kot 7 odstotkov prezgodnje obolevnosti in umrljivosti v naših državah. Stroški na letni ravni v Evropi so ocenjeni na kar 125 milijard evrov. Škoda, ki nastane zaradi alkohola, je še vedno podcenjena."

Ministrica je nadaljevala, da je bila konferenca odlična priložnost za ovrednotenje, kje so priložnosti in kakšne so potencialne ovire pri izvajanju že sprejete Strategije EU za pomoč državam članicam pri zmanjšanju škode zaradi uživanja alkohola. Na konferenci so države izmenjale pridobljene izkušnje in primere dobre prakse. Slovenija kot predsedujoča je tako s konferenco aktivno prispevala k povečanju zavedanja o pomenu učinkovitega izvajanje programov in politik na področju preprečevanja škode zaradi alkohola na ravni držav, regij in lokalnih skupnosti in medsebojnega sodelovanje na tem področju ter s tem dosegla enega zastavljenih ciljev predsedovanja.

Na konferenci je bila posebej izpostavljena problematika škodljivega pitja alkoholnih pijač med mladimi, ki pa ga ni moč zajeziti zgolj z vzgojo, izobraževanjem in dejavnostmi znotraj zdravstvenega resorja. Mladi ljudje so posebno izpostavljeni in jih bo treba bolje zaščititi pred vplivi oglaševanja alkoholnih pijač, saj to neposredno vpliva na njihov odnos do pitja in količino popitega alkohola.

Na konferenci je bilo veliko polemike in dilem glede vključevanja industrije v alkoholno politiko. "Samoregulacija glede oglaševanja in dostopnosti alkoholnih pijač je seveda dobrodošla kot del celovitega pristopa, zagotoviti je pa treba primerno spremljanje in vrednotenje učinkovitosti tovrstnih pristopov, ki nikakor ne morejo biti alternativa drugim oblikam ukrepanja," je še povedala predsedujoča ministrica.

Na konferenci je bila izpostavljena tudi potreba po zgodnjem odkrivanju in svetovanju o alkoholu v primarnem zdravstvenem varstvu za vse tiste, ki so že v težavah zaradi škodljivega pitja alkoholnih pijač.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.04.2008