Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

18.04.2008

Notranji ministri EU dosegli politično soglasje o Europolu in povečanju nadzora nad eksplozivi ter potrdili mandat Komisiji za pogajanja z ZDA

Notranji ministri EU so na današnjem zasedanju v Luxembourgu pod vodstvom Dragutina Mateja, predsednika Sveta EU na področju notranjih zadev, dosegli politično soglasje o sklepu Sveta o ustanovitvi Europola. Minister Mate je dejal: »Današnja odločitev je izjemno pomemben korak k večji varnosti prebivalcev EU in širše. Usklajevanje besedila Sklepa je potekalo od začetka sedanjega predsedujočega tria, potrditev političnega soglasja pa je bila predvidena za konec slovenskega predsedovanja, ki nam je tudi uspela.« Sklep bo nadomestil Konvencijo o Europolu, s čimer bo Europol postal ena od agencij EU, izveden pa bo tudi prehod z medvladnega financiranja na financiranje iz proračuna Skupnosti, pri čemer bodo stroški ostali nespremenjeni. Velik uspeh je tudi razrešitev vseh odprtih vprašanj, pri čemer je bilo glavno vodilo predsedstva, kot pravi minister Mate, sklepanje kompromisov s pogojem, da ti ne bodo vplivali na fleksibilnost in operativnost Europola v boju zoper mednarodno organizirano kriminaliteto. Povedal je še, da potrebujemo močan Evropski policijski urad, ki bo s svojimi informacijami in analizami pomagal državam članicam v boju proti terorizmu, organizirani in čezmejni kriminaliteti.

Ministri so dosegli soglasje tudi o vsebini Akcijskega načrta EU za povečanje varnosti eksplozivov, predhodnih sestavin in detonatorjev, ki je bil pripravljen na podlagi varnostne ocene za področje terorizma v EU. Akcijski načrt podrobneje opredeljuje nujno potrebne ukrepe za področja preventive, odkrivanja, pripravljenosti in odzivanja v EU. Vzpostavitev enotnih, predvsem pa še zadostnih standardov, potrebnih za zagotavljanje večje varnosti eksplozivov in predhodnih sestavin, pomeni zmanjševanje tveganja za neupravičen dostop in uporabo teh snovi. Minister Mate je povedal, da  gre za izpolnjevanje zaveze iz deklaracije, ki jo je Evropski svet sprejel po terorističnih napadih v Madridu, kajti teroristom je treba onemogočiti dostop do eksplozivov in drugih »orodij« za izvrševanje njihovih aktivnosti.

Po razpravi so notranji ministri EU sprejeli tudi Predlog mandata Evropski komisiji za začetek pogajanj za sklenitev sporazuma z ZDA o določenih pogojih za vstop v program brezvizumskega režima. Minister Mate je pri tem poudaril, da je bilo v dveh mesecih in pol vloženega veliko truda v usklajevanje mandata, ki je zaznamoval prvo polovico našega predsedovanja. Mandat za pogovore Komisije z ZDA o zadevah, ki so v pristojnosti Skupnosti, je bil usklajen s sodelovanjem vseh strani in temelji na dvotirnem pristopu. Pogajanja za vstop novih držav članic v brezvizumski program z ZDA bodo tako lahko potekala vzporedno na nacionalni ravni za področja nacionalnih pristojnosti in na evropski ravni za področja, ki sodijo pod pristojnosti Evropske skupnosti.

Zasedanje mešanega odbora na ministrski ravni, ki poleg držav članic vključuje še schengenske države, ki niso v EU, se je pričelo z obravnavo sedanjega razvoja projekta schengenskega informacijskega sistema druge generacije. Predsedstvo je poročalo, da je bila ustanovljena Skupina prijateljev SIS II, tako na ministrski ravni kot tudi na ravni visokih uradnikov. Slovenija je v pristojnih delovnih telesih Sveta  obravnavala odprta vprašanja, povezana s pripravo ključne faze projekta, to je prehoda s sedanjega sistema SIS one4all na naslednji sistem SIS II. Minister Mate je poudaril: »Predsedstvo ima trden cilj, slediti postavljeni časovnici in bo v ta namen še naprej pospešeno delovalo na različnih ravneh in spodbujalo države članice ter Komisijo. Predlog zakonodaje, ki ga je Komisija predstavila na zasedanju Sveta, daje pravno podlago za prehod s SIS one4all na SIS II in je izrednega pomena, zato je o tem nujno doseči dogovor do konca junija.«

V nadaljevanju zasedanja mešanega odbora je predsedstvo predstavilo velik napredek pri predlogu Direktive o vračanju znotraj pristojnih organov Sveta in nato tudi v političnem trialogu. Ta je bil 9. aprila s poslanci Evropskega parlamenta in s predstavniki Evropske komisije. Slovensko predsedstvo Sveta EU poskuša doseči enotno stališče Sveta oz. storiti vse, da se enotnemu stališču čim bolj približajo vse države članice in Evropski parlament. Minister Mate je dejal: »Na teh srečanjih je bilo doseženo soglasje o večini teksta Direktive z namenom njenega sprejetja v prvem branju, za kar je predsedstvo dobilo mandat na februarskem Svetu ministrov. Še naprej si bomo prizadevali dokončno uskladiti besedilo v okviru političnega trialoga, ki bo 23. aprila v Strasbourgu, in ga nato kot celoto predstaviti v Svetu.« Cilj je sprejem Direktive v prvem branju pred zaključkom slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Notranji ministri EU so razpravljali tudi o Predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite. Predlog direktive je Evropska komisija predstavila julija 2007; v njem je predlagala, da se obseg direktive, ki ureja status dolgotrajnega bivanja državljanov tretjih držav, razširi tudi na upravičence do mednarodne zaščite. S tem bi osebe, ki jim je bil priznan status begunca ali status subsidiarne zaščite, po petih letih lahko pridobile status dolgotrajnega rezidenta v državi članici in se na tej podlagi lahko gibale po celotni EU. Razprava je pokazala, da med državami članicami še vedno obstajajo razlike glede vprašanj, ki jih obravnava predlog direktive, zato bo predsedstvo pripravilo možen predlog kompromisa in ga v naslednjih tednih predstavilo v Svetu.

Na delovnem kosilu so se ministri seznanili z zadnjimi pogovori z ZDA o Sistemu elektronske avtorizacije potovanj (ESTA) in o prihodnjem delu Visoke kontaktne skupine za varovanje podatkov. Prav tako so se seznanili z izidi razprav ministrskega srečanja EU – ZDA za področje pravosodja in notranjih zadev ter z zaključki srečanja Visoke posvetovalne skupine za prihodnost politik na področju notranjih zadev.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.04.2008