Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

18.04.2008

Za obvladovanje antimikrobne rezistence potrebno medsektorsko sodelovanje

Ministri za zdravje so danes na Brdu pri Kranju v drugem delu zasedanja ob neformalnem srečanju razpravljali o antimikrobni rezistenci, ki zaradi neustrezne uporabe antibiotikov pomeni resno nevarnost javnemu zdravju v svetu, pa tudi v Evropi. »Slovensko predsedstvo želi, da bi s politično pozornostjo dodatno spodbudili delovanje za obvladovanje tega problema, še posebej na medsektorski ravni,« je poudarila predsedujoča slovenska ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič.

Problematiko antimikrobne rezistence je Svet obravnaval že leta 2001, ko so bila sprejeta priporočila o racionalni uporabi antibiotikov v humani medicini. Na tej podlagi je večina držav sicer sprejela številne ukrepe in izvedla dejavnosti, med njimi tudi Slovenija, ki je med drugim zmanjšala uporabo antibiotikov in pojavnost bolnišničnih okužb. Kljub temu ostajajo številna področja, na katerih je bil napredek držav pri uresničevanju priporočil le omejen in so potrebna dodatna prizadevanja, saj je problem še vedno pereč. Antimikrobna rezistenca namreč v Evropski uniji in v svetu narašča ter zahteva tudi pozornost na politični ravni.

O tej temi so marca v Sloveniji razpravljali na skupnem sestanku tudi generalni direktorji za zdravje držav članic in strokovnjaki za antimikrobno rezistenco. Predstavili so razsežnosti problema ter primere dobrih praks.

Slovensko predsedstvo želi, da bi s politično pozornostjo dodatno spodbudili delovanje za obvladovanje tega problema, še posebej na medsektorski ravni. Na to temo bo pripravilo predlog sklepov Sveta in ga predložilo ministrom v sprejetje na junijskem rednem zasedanju v Luksemburgu.

Ministrica Zofija Mazej Kukovič je ob tem poudarila, da jo veseli, »da slovenska pobuda pomeni uvod v bolj poglobljeno obravnavo, saj so Komisija in naslednje predsedujoče države že napovedale, da bo to področje med njihovimi prednostnimi nalogami«.

Na današnjem srečanju je obravnavano problematiko predstavila direktorica Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) Szuszanna Jakab, hkrati pa tudi vlogo ECDC-ja pri obvladovanju tega problema. 

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.04.2008