Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

18.04.2008

Ministri izrekli podporo strukturiranemu sodelovanju za uresničevanje strateških ciljev na zdravstvenem področju v EU

Na Brdu pri Kranju se je ravnokar končalo dopoldansko zasedanje ministrov za zdravje ob neformalnem srečanju, ki ga vodi predsedujoča slovenska ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič. Tema pogovora ministrov je bila strukturirano sodelovanje med Svetom in Evropsko komisijo, ki je ključno za uresničevanje ciljev zdravstvene strategije EU in reševanje drugih strateških vprašanj na zdravstvenem področju na ravni EU. Predsedstvo je v sodelovanju z državami članicami pripravilo predlog strukture, ki bo tako sodelovanje na strateški ravni tudi omogočila. Kot je poudarila predsedujoča ministrica, »je to pot do uspeha, ki bo zdravju in zdravstvenim sistemom v politikah EU zagotovila potrebno vidnost in pomen. Tako bo mogoča večja vključenost držav pri oblikovanju strateške vizije in določitvi dejavnosti, ki bodo imele še večjo dodano vrednost za vse.«

Svet ministrov za zdravje je že decembra lani sprejel pomembne sklepe, s katerimi so se ministri zavezali, da si bodo države članice in Evropska komisija skupaj prizadevale za uresničitev zdravstvene strategije EU. Za dosego ciljev strategije in reševanje drugih pomembnih strateških vprašanj pa je ključno okrepljeno oziroma strukturirano sodelovanje med Svetom in Komisijo. Predsedujoča ministrica je tako danes predstavila predlog predsedstva o strukturi, ki se je usklajeval tudi z državami članicami in Komisijo ter bo tako sodelovanje na strateški ravni tudi omogočil.

Strukturirano sodelovanje ob ustrezni zastopanosti na visoki ravni na strani držav članic in Komisije bo omogočilo razpravo o strateških zadevah, povezanih z zdravjem in zdravstvenimi sistemi. Tako naj bi se določili prednostne naloge, cilji in potrebne dejavnosti na ravni EU ter spremljalo njihovo uresničevanje. Pri tem sta pomembna uresničevanje načela zdravje v vseh politikah in horizontalen pregled nad pobudami, ki vplivajo na zdravstveno področje.

V razpravi so ministri podprli predlagano smer sodelovanja in nadaljnje dejavnosti na tem področju. Čeprav neformalna, je bila današnja razprava za Slovenijo kot predsedujočo izrednega pomena, saj bo na podlagi izraženih stališč ministrov oblikovala končni dogovor, ki bo v obliki sklepov potrjen predvidoma na junijskem zasedanju Sveta ministrov za zdravje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.04.2008