Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

20.04.2008

Mladi želijo več priložnosti

Danes se je končal tridnevni Mladinski dogodek z naslovom Spodbujanje sodelovanja mladih z manj priložnostmi v družbi, ki se ga je udeležilo več kot 150 mladih iz držav Evropske unije, Efte in držav Zahodnega Balkana.

Mladi so v Sloveniji v različnih delavnicah razpravljali predvsem o mladih z manj priložnostmi in vlogi mladih v medkulturnem dialogu. Na področju mobilnosti mladih so mladi opozorili na dokaj tog in neusklajen vizumski sistem v EU, ki je pogosto ovira za mobilnost mladih. Poudarili so tudi pomen sodelovanja mladih pri odločanju in predlagali še bolj okrepljen strukturiran dialog z mladimi. »Mladi smo prepričani, da lahko pomembno pripomoremo k nadaljnjemu gospodarskemu in družbenemu razvoju,« je po srečanju povedala Bettina Schwarzmayr, predsednica Evropskega mladinskega foruma. Pri tem je dodala: »Ker pa se mladi z manj priložnostmi sami težko vključijo v odločanje, vladam predlagamo, da razvijejo načine in metode za njihovo uspešno vključitev v odločanje, s čimer bodo lahko tudi mladi z manj priložnostmi sami pripomogli k odpravi težav, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.«

Mladi so opozorili tudi na problem brezposelnosti, saj je v Evropi 4,7 milijona mladih brezposelnih, kar je 38,5 odstotka vseh brezposelnih v Evropi. Mladi so zato oblikovali predloge za strategijo na področju zaposlovanja, ki bi zagotovila več kakovostnih delovnih mest za mlade ter zaposlovanje povezala z aktivnim državljanstvom in vseživljenjskim učenjem.

Ob koncu srečanja so sklepe Mladinskega dogodka predstavili generalnim direktorjem za mladino, katerih srečanje se je začelo danes, 20. aprila 2008, na Brdu pri Kranju. »Menim, da moramo glas mladih slišati in upoštevati, zato bomo sklepe Mladinskega dogodka upoštevali na jutrišnji razpravi o prihodnosti mladinske politike,« je po skupnem srečanju povedal predsedujoči srečanja generalnih direktorjev za mladino Zorko Škvor. S to obljubo so bili zadovoljni tudi mladi. Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Matjaž Štolfa, pristojen za vsebino Mladinskega dogodka, je po skupnem srečanju povedal: »Na Mladinskem dogodku smo naredili vsebinski korak naprej, zato menim, da so lahko naši sklepi dobra podlaga za razvoj mladinske politike. Upamo le, da bodo naše sklepe glavni oblikovalci mladinske politike in odločevalci o njej upoštevali.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.04.2008