Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.04.2008

Na XII. ministrskem zasedanju Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj Turk poudaril pomen enakosti spolov ter krepitev vloge žensk

Ob robu XII. zasedanja Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD XII) v Gani sta se slovenski minister za razvoj dr. Žiga Turk in državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter sešla s predstavniki Odbora za mednarodno trgovino (INTA) in Odbora za razvoj (DEVE) Evropskega parlamenta. Sogovorniki so razpravljali o sklepih UNCTAD-a, preseljevanju in razvoju. Minister dr. Turk je dejal: »Prizadevati si moramo za odgovorno vodenje, pravno državo, preglednost, spoštovanje človekovih pravic, enakosti spolov ter krepitev vloge in položaja žensk.« Dr. Turk se je udeležil tudi okrogle mize z naslovom Globalizacija, razvoj in zmanjšanje revščine: njihove razsežnosti z vidika sociale in spola.

Dr. Turk je v imenu Evropske unije poudaril, da je zmanjšanje revščine v državah v razvoju eden od ključnih povezovalnih ciljev razvojne politike EU. »Evropsko soglasje o razvoju vsebuje poudarek na zavezanosti Evropske unije spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, miru, demokracije, enakosti spolov, pravne države ter solidarnosti in pravičnosti, posebno pozornost pa namenja potrebam Afrike in najmanj razvitim državam.«

Minister dr. Turk je tudi poudaril, da se Evropska unija zaveda bistvenega pomena enakosti spolov ter krepitve vloge in položaja žensk za dosego trajnostnega in pravičnega razvoja ter odpravo revščine. Skupna zavezanost Evropske unije enakosti spolov ter krepitvi vloge in položaja žensk je podkrepljena v Sklepih o enakosti spolov ter krepitvi vloge in položaja žensk pri razvojnem sodelovanju, ki jih je maja 2007 sprejel Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

V sklepih Svet ugotavlja, da sta krepitev gospodarske vloge in položaja žensk in njihovo uživanje človekovih pravic soodvisna ter da podpirata drug drugega. Svet poudarja tudi pomen enakega dostopa žensk do zaposlitve in gospodarskih virov, primernega delovnega mesta, izobraževanja, poklicnega usposabljanja, obveščanja, sporočanja in trgov kot sredstva za nadaljnji napredek ter krepitev vloge in položaja žensk in deklet.

Minister dr. Turk je govor končal z besedami, da bi morali enakost spolov ter krepitev vloge in položaja žensk vključiti v vse prevladujoče politike in prakse UNCTAD-a. UNCTAD bi moral okrepiti svoja prizadevanja pri povezovanju trgovine in mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev, zlasti razvojnih ciljev tisočletja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.04.2008