Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.04.2008

Skupna izjava Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija za področje svobode, varnosti in pravice*

Osmo srečanje Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija za področje svobode, varnosti in pravice je potekalo od 24. do 25. aprila 2008 v Sankt Peterburgu.

Na srečanju so Rusko federacijo zastopali pomočnik predsednika Ruske federacije Viktor Ivanov, minister za notranje zadeve Rashid Nurgaliyev in minister za pravosodje Vladimir Ustinov.

Evropsko unijo sta zastopala slovenski minister za notranje zadeve Dragutin Mate in minister za pravosodje Lovro Šturm kot trenutna predsednika Sveta EU na področju pravosodja in notranjih zadev, podpredsednik Evropske komisije Jacques Barrot, odgovoren za pravosodje, svobodo in varnost, in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Alain Marleix kot predstavnik bodočega francoskega predsedstva.

Udeleženci so pregledali izvajanje časovnega načrta EU-Rusija na področju skupnega območja svobode, varnosti in pravice ter določili prihodnje prednostne naloge. Pozdravili so številne rezultate, ki so že bili doseženi pri njegovem izvajanju, in se zavezali, da bodo nadaljevali praktično sodelovanje na ključnih področjih. Obe strani sta poudarili pomembnost upoštevanja splošnih načel na področju svobode, varnosti in pravice.

Udeleženci so pozdravili izvajanje sporazumov o vizumskih olajšavah in ponovnem sprejemu med EU in Rusijo ter ponovno potrdili pripravljenost, da bodo brezpogojno in usklajeno upoštevali obveznosti iz teh sporazumov. Pohvalili so uspešen začetek dialoga o vizumih z namenom preučitve pogojev za vzajemno odpravo vizumske obveznosti in v tem okviru izrazili veselje nad nadaljnjim delom strokovnjakov v štirih dogovorjenih tematskih sklopih, zlasti na področju varnosti dokumentov, vključno z biometrijo, nezakonitih migracij, vključno s ponovnim sprejemom, javnega reda in varnosti, ter zunanjih odnosov.

Udeleženci so pozdravili rezultate strokovnega srečanja o postopkih registracije za tuje državljane, ki je prispevalo k razjasnitvi številnih vprašanj. Nadalje so udeleženci potrdili pripravljenost za zagotavljanje uravnoteženega in nediskriminatornega izvajanja ustreznih pravil in predpisov na tem področju ter za razpravljanje o možnih načinih ublažitve nenamernih posledic za njihove državljane.

Udeleženci so pozdravili napredek pri razvijanju praktičnega sodelovanja med Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) in službo mejne straže Zvezne varnostne službe Ruske federacije. Njun skupni načrt sodelovanja za obdobje 2007-2010 naj bi predstavljal dobro osnovo za prihodnje pobude s ciljem krepitve obmejnega sodelovanja in vzpostavljanja vzajemnega zaupanja.

Udeleženci so izmenjali informacije na področju sporazumov o maloobmejnem prometu med državami članicami EU in njihovimi sosedami. Prav tako so se seznanili z informacijami, ki sta jih obe strani predstavili o trenutni situaciji na mejnih prehodih med Rusko federacijo in državami članicami EU ter poudarili pomembnost reševanja odprtih vprašanj v zvezi s skupnimi mejami.

Udeleženci so izrazili veselje nad pobudami, ki temeljijo na Memorandumu o soglasju med Rusko zvezno službo za nadzor nad drogami in Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), podpisanem oktobra 2007. Pozdravili so nedavno vzpostavljeno sodelovanje med Rusko zvezno službo za nadzor nad drogami in Pomorskim analitičnim in operacijskim centrom za narkotike (MAOC-N) ter poudarili potencial za sodelovanje na območju Črnega morja. Nadalje so udeleženci pozdravili neprekinjena prizadevanja za vzajemno izmenjavo informacij in strokovnega znanja na področju nedovoljenega uživanja drog in trgovanja z njimi. Udeleženci so izrazili pričakovanje, da bodo na naslednjem srečanju trojke EU-Rusija o prepovedanih drogah povzeli dosežke in predlagali druge ideje, ki bi prispevale k nadaljnjemu širjenju obsega sodelovanja. Omenili so nedavno izvedeni strokovni seminar o predhodnih sestavinah, katerega rezultati so še posebej pomembni v tem kontekstu.

Obe strani sta pozdravili napredek na področju boja zoper organizirani kriminal, zlasti kibernetski kriminal. V tej zvezi je bila posebna pozornost posvečena stalno naraščajoči nevarnosti kaznivih dejanj, povezanih z uporabo informacijske tehnologije, vključno z razširjanjem slik, povezanih z zlorabo, in nasiljem zoper otroke na internetu. Udeleženci so svojim ustreznih varnostnim organom dali navodila, da tesno sodelujejo pri ugotavljanju in odkrivanju storilcev kaznivih dejanj kibernetskega kriminala in v celoti izkoristijo strokovna srečanja za izmenjavo informacij in najboljših praks na tem področju. Obe strani sta menili, da bi skupna konferenca predstavljala priložnost za pospeševanje sodelovanja na tem ključnem področju.

Obe strani sta se seznanili z delom uradnikov za zvezo in razpravljali o ocenah ogroženosti na področju organiziranega kriminala. Izrazili sta zadovoljstvo nad razvijajočim se sodelovanjem med Evropsko policijsko akademijo (CEPOL) in ruskimi pristojnimi organi.

Obe strani sta izrazili podporo stikom med ruskimi varnostnimi organi in Evropolom ter podpisu operativnega sporazuma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, vključno z izvajanjem ustreznih standardov varstva podatkov.

Udeleženci so izrazili zadovoljstvo nad napredkom, ki je bil dosežen med zadnjim krogom posvetovanj o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah. Izrazili so pripravljenost, da se v bližnji prihodnosti dosežejo konkretni rezultati.

Obe strani sta izrazili zavezanost k še bolj intenzivnemu delu kar zadeva pripravo osnutka sporazuma o sodelovanju med Rusijo in Evrojustom. Obe strani si bosta prizadevali, da bi izboljšali in povečali učinkovitost pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

EU in Rusija sta sklenili, da bo deveto srečanje Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija za področje svobode, varnosti in pravice potekalo oktobra 2008 v Franciji.

 

*Uradna verzija Skupne izjave Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija za področje svobode, varnosti in pravice po srečanju v St. Petersburgu 24. in 25. aprila 2008 je v angleškem jeziku.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.04.2008