Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.04.2008

Ministrica Marjeta Cotman: »Naš skupni cilj je večja zaposlenost mladih«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Evropsko komisijo pripravilo konferenco »Delo za mlade – blaginja za vse«. Njen namen je prispevati k razpravi o uspešnem vključevanju mladih na trg dela, kar je eden najpomembnejših izzivov, s katerim se srečuje celotna Evropska unija. Predsednica Sveta EU za zaposlovanje in socialno politiko Marjeta Cotman je poudarila, »da Evropska unija ni le gospodarski projekt. Tega se moramo zavedati zlasti pri oblikovanju ukrepov za povečevanje zaposlenosti mladih.«

Na konferenci je bilo v ospredju vprašanje zaposlovanja mladih oziroma njihovega dostojnega zaposlovanja, kar odseva cilje prenovljene lizbonske strategije za rast in zaposlovanje.

S sprejetjem skupnih načel prožne varnosti decembra 2007 je postalo še pomembnejše temeljno vprašanje, kako povečati prožnost in varnost na trgu dela, zlasti za mlade. Večja prožnost pri njih – s podaljševanjem zaposlitve s skrajšanim delovnim časom in zaposlitve za določen čas – je najopaznejša pri storitvah, pri družbenem in kulturnem delu ter v zdravstvu. V državah članicah je mogoče najti različne nove oblike prožne zaposlitve, ki mladim dajejo več možnosti za uspešen vstop na trg dela. To jim po eni strani pomaga premagovati slabši položaj zaradi manj delovnih izkušenj, po drugi pa je mogoče opaziti, da jih veliko dolgo ostaja v takšnih zaposlitvah, vendar jim zagotavljajo zelo omejeno varnost.

Čeprav je bilo v EU med letoma 2005 in 2007 ustvarjenih sedem milijonov delovnih mest, lizbonskemu procesu ni povsem uspelo zmanjšati brezposelnosti mladih. Po podatkih Komisije je bila leta 2006 njihova povprečna brezposelnost v EU (v starosti od 15 do 24 let) 17,4-odstotna, medtem ko je bila stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji leta 2007 nižja – od leta 1996 je upadla kar za 5,2 % in bila v letu 2007 13,6-odstotna. 

Ministrica Marjeta Cotman je na konferenci poudarila, da mladi potrebujejo predvsem okolje, ki bo omogočalo razvoj njihovih zmožnosti in samouresničevanja, zato morajo biti ukrepi usmerjeni k naslednjim ciljem: 

  1. zagotavljanju čim lažjega prehoda iz sistema izobraževanja na trg dela;
  2. »opremljanju« posameznika z znanjem, veščinami in usposobljenostjo za uspešno zadovoljevanje potreb na trgu dela;
  3. zagotavljanju dobre in varne zaposlitve ter ustrezne socialne varnosti v (čim krajših) premostitvenih obdobjih;
  4. spodbujanju poklicne in geografske mobilnosti ob zagotavljanju dobre in varne zaposlitve;
  5. odstranjevanju ovir, ki vplivajo na svobodno odločitev mladega človeka, da si ustvari družino; in
  6. k ustvarjanju možnosti za lažje usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.04.2008