Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.04.2008

Državni sekretar Šter na XII. zasedanju Konference ZN za trgovino in razvoj spregovoril o krepitvi njene vloge in institucionalne učinkovitosti

Državni sekretar Šter se je na XII. zasedanju Konference ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) v Gani udeležil okrogle mize o reformi UNCTAD, kjer je povedal, da gre v okviru Evropske unije za zelo pomembno temo. Zagotoviti moramo, da UNCTAD izpelje institucionalno reformo ter tako svoje prihodnje delo uskladi s splošnimi prizadevanji Združenih narodov za skladnost in reformo in postane glavni mednarodni partner na področju trgovine in razvoja.

Državni sekretar je najprej izrazil stališče Evropske unije, ki predvideva razmislek o vseh treh stebrih UNCTAD (raziskave in analiza, doseganje soglasja v medvladnem procesu, krepitev zmogljivosti in tehnična podpora), če želimo, da UNCTAD naredi korak naprej in državam v razvoju omogoči vidne rezultate. UNCTAD bi moral utrditi svojo vlogo organizacije, ki temelji na znanju. Z raziskavami in analizami ter medvladnim procesom bi moral spodbujati krepitev zmogljivosti, usmerjeno v dejavnosti, in tehnično pomoč, povezano s trgovino, ter tako odgovoriti na potrebe držav v razvoju. Vsi trije stebri morajo biti tematsko usklajeni ter dosegati praktične in konkretne razvojne rešitve.

Državni sekretar Šter je še poudaril, da potencial medvladnega kolesja še ni izkoriščen v celoti. Ustvarjeno je bilo, da bi združevalo akterje v mednarodni trgovini v širšo koalicijo in zasnovalo realne rešitve na področju gospodarskega razvoja, ki bi upoštevale skrbi in potrebe držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih držav ter drugih neobalnih, manjših in nestabilnih gospodarstev. Vloge v medvladnem kolesju morajo zato biti jasneje določene in povezave med različnimi ravnmi okrepljene.

UNCTAD bi si moral prizadevati za jasno delitev dela med mednarodnimi organizacijami v sistemu Združenih narodov in širše, pri tem pa sodelovati z njimi, če obstaja možnost za dopolnjevanje, sinergijo in večjo učinkovitost. Okrepiti bi moral partnerstvo z nevladnimi akterji, tudi zasebnim sektorjem, možganskimi trusti, akademiki in organizacijami civilne družbe.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 26.04.2008