Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

28.04.2008

Minister dr. Rupel vodil pridružitveni svet EU s Hrvaško

Predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel je v Luksemburgu vodil pridružitveni svet Evropske unije s Hrvaško; delegacijo Hrvaške je vodil zunanji minister Gordan Jandroković.

Na srečanju so pregledali odnose med EU in Hrvaško ter napredek Hrvaške pri pripravah na članstvo v EU. Po pregledu stanja pogajanj je minister dr. Rupel v skladu s sklepi Evropskega sveta z decembra 2007 potrdil, da se Unija drži zavez do držav pri širitvi in opozoril, da bosta vodilo za napredovanje pogajanj o širitvi napredek, ki ga je in bo Hrvaška dosegla pri obravnavanju meril za odprtje in zaprtje poglavij, ter izpolnjevanje zahtev, ki izhajajo iz pogajanj, skupaj z izpolnjevanjem obveznosti Hrvaške iz stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

Glede posebnih köbenhavnskih političnih meril je dr. Rupel opozoril, da so na več področjih potrebna nadaljnja in vztrajna prizadevanja. Poudaril je, da je vzpostavitev neodvisnega, nepristranskega, zanesljivega, preglednega in učinkovitega pravosodnega sistema izjemnega pomena in temeljni pogoj za krepitev pravne države in ustrezno izvajanje pravnega reda, za kar so potrebna precejšnja prizadevanja. Bistvena podlaga za uspešno izvajanje pravnega reda je tudi strokovna, odgovorna, pregledna in neodvisna javna uprava.

Glede drugih vprašanj je dr. Rupel dejal, da je pomembno, da Hrvaška še naprej sodeluje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo; pozdravil je napredek pri vračanju beguncev in pravic manjšin ter njihovem vključevanju v politično življenje, opozoril pa je, da so nekatera vprašanja še nedorečena.

Ob tem ko je pozdravil napredek Hrvaške pri regionalnem sodelovanju, je predsednik Sveta EU spodbudil Hrvaško, naj si še naprej prizadeva za dobre sosedske odnose, ki ostajajo ključnega pomena. EU poziva Hrvaško, naj okrepi predvsem prizadevanja pri iskanju obojestranskih sprejemljivih dokončnih rešitev vseh odprtih dvostranskih vprašanj s sosednjimi državami, zlasti mejnih vprašanj, in nadaljuje prizadevanja za spravo med državljani na tem območju. Regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi so zelo pomembna vprašanja pri približevanju Evropski uniji.

Ob koncu je dr. Rupel še pozdravil odločitev hrvaškega parlamenta, ki je bila sprejeta 13. marca 2008, da glede na dogovor z junija 2004 in sklepe Sveta o tem Hrvaška v nobenem pogledu ne bo uveljavljala zaščitne ekološko-ribolovne cone za države članice EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 02.05.2008