Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.04.2008

Srečanje pristojnih organov za cene in povračila stroškov za zdravila

Delegacije 27 držav članic EU/EGP so na srečanju na Brdu ustanovile mrežo pristojnih organov za cene in povračila stroškov za zdravila. Srečanje sta skupaj pripravila slovensko predsedstvo EU in Evropska komisija. Na njem sta govorila ministrica za zdravje Republike Slovenije Zofija Mazej Kukovič in inž. Heinz Zourek, generalni direktor Generalnega direktorata za podjetništvo Evropske komisije, kot visoka predstavnika organizatorjev. Poudarila sta pomen oblikovanja mreže z vidika ohranjanja ravnotežja med tremi pomembnimi dolgoročnimi cilji na tem področju: da se bolnikom omogoči dostop do zdravil, upravljanje proračunov za zdravila, da se predvidijo nagrade za inovacije in nujnost za izboljšanje dostopa do zdravil na trgih EU/EGS.

Sodelujoči so se dogovorili o bistvenih sestavinah mreže, kakor so cilji, področje dejavnosti, članstvo, organizacija in podpora ter delovne metode. Mreža je neformalna, strateška platforma, ki gradi mostove med državami članicami. Namenjena je izmenjavi izkušenj in informacij o odločanju o cenah in povračilu stroškov za zdravila. Mreža prispeva k učinkovitemu odločanju držav članic, ki hkrati ohranjajo svojo pristojnost na tem področju, saj jim zagotavlja mesto za obravnavanje tem skupnega interesa na visoki ravni.  Opira se na znanje, zbrano v nedavnih pobudah, pomembnih za EU/EGS, ki so jih dali Farmacevtski forum, Infoprice, PPRI in drugi.

Člani foruma so organi držav članic, ki jim njihove zakonodaje dodeljujejo sprejemanje upravnih odločitev na tem področju, in pristojni direktorati Evropske komisije. Mreža razvija odnose z uporabniki, zainteresiranimi organizacijami in tretjimi državami.  Usklajujeta jo skupina štirih držav članic, ki zaporedno predsedujejo EU, in Komisija. Med načrtovanimi delovnimi metodami so redna zasedanja, povezanost z informacijsko tehnologijo in ustrezna prepoznavnost v javnosti.

Predvideno je, da bo ob obravnavanju novih in pomembnih vprašanj na tem področju, kakor so oblikovanje poštenih cen, boljši dostop do informacij o stanju povračil stroškov za zdravila, politika o zdravilih sirotah, cenovno sprejemljiv dostop do nujnih zdravil na vseh trgih, mreža prispevala k učinkoviti pravni ureditvi področja v korist državljanov EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.05.2008