Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.04.2008

Ministri za promet EU na neformalnem srečanju o povečanju prometa in okolju

Ministri za promet držav članic EU se bodo 6. maja na Brdu sestali na neformalnem ministrskem srečanju, ki ga bo vodil predsednik sveta za promet slovenski prometni minister Radovan Žerjav. Srečanje bo potekalo v luči trajnostnega prometnega sistema kot izziva, ki naj upošteva načela trajnostnega razvoja: ekonomiko, družbo, okolje in etiko. Z upoštevanjem vseh štirih dimenzij bo v družbi mogoče doseči kar najboljše stanje v prometnem sektorju.

Zasedanje bo razdeljeno na dopoldanski in popoldanski del. V dopoldanskem delu se bodo prometni ministri pogovarjali o prihodnjem razvoju prometa. Razpravljali bodo o prilagajanju povečanega prometa prizadevanjem doseči cilj EU, da bi postala svetovni gospodarski akter. S povečanjem prometa  bo treba zagotoviti okoljsko in družbeno sprejemljivost ter se soočiti s povečano energetsko učinkovitostjo in zmanjšano obremenitvijo okolja.

Nato se bodo ministri v razpravi posvetili sedanjemu stanju v vseevropskem prometnem omrežju in razpoložljivim finančnim instrumentom, ki znatno pogojujejo razvoj tega omrežja. Govorili bodo o ozkih grlih, ki ovirajo učinkovit prometni pretok znotraj evropskih koridorjev, in o možnostih za njihovo odpravo. Pričakuje se, da bodo razpravljali tudi o možnih nadaljnjih usmeritvah pri razvoju omrežja TEN-T.

V popoldanskem krajšem delu zasedanja bodo ministri razpravljali o svežnju predlogov za zaščito podnebja pod geslom 20/20/20 v prometnem sektorju. Govorili bodo o posledicah sedanjih ukrepov za zmanjšanje okoljskih vplivov prometa in izmenjali stališča o okoljskih vplivih prometa v širšem političnem okviru.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 02.05.2008