Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

01.02.2008

Minister za finance Bajuk in nemški finančni minister Steinbrück sta največ pozornosti namenila delu na področju finančne stabilnosti v EU

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) dr. Andrej Bajuk se je danes v Berlinu srečal z nemškim finančnim ministrom Peerom Steinbrückom, s katerim sta razpravljala o programu dela in prednostnih nalogah ECOFIN-a v času slovenskega predsedovanja. Minister Bajuk je ob tem izpostavil: »Slovenski program predsedovanja temelji na skupnem 18-mesečnem programu treh predsedstev, Nemčije, Portugalske in Slovenije. Ker je okrepitev finančne stabilnosti ključnega pomena za slovensko predsedstvo, smo našemu programu dodali posebno prilogo, ki podrobneje opredeljuje našo zavzetost. Glavni cilj predsedstva na tem področju je učinkovito izvajanje sprejetega programa dela, njegova pospešitev in razširitev z novimi ukrepi, kjer bi se to izkazalo za potrebno.«

Minister za finance dr. Andrej Bajuk je predstavil program dela ECOFIN na področju finančne stabilnosti. Poudaril je, da bo ECOFIN marca obravnaval poročilo o napredku pri izvajanju programa dela na tem področju in stanju na finančnih trgih. Svoje zaključke v zvezi s poročilom bo ECOFIN posredoval v obravnavo voditeljem držav in vlad na spomladanskem Evropskem svetu. Celoten dosje finančne stabilnosti bo tudi osrednja tema neformalnega zasedanja ECOFIN aprila v Sloveniji. Ministra sta izmenjala tudi stališča povezana s predlogom italijanskega finančnega ministra Tomassa Padoa-Schioppe glede enotnih evropskih pravil poročanja in izboljšanja sodelovanja med nadzorniki. V pogovoru sta razpravljala tudi o davčnih dosjejih, predvsem o delu na področju znižanih stopenj davka na dodano vrednost in boja proti davčnim goljufijam.

Nemški finančni minister je izrazil polno podporo slovenskemu predsedstvu pri izvajanju programa predsedovanja ECOFIN.

V zvezi s trenutnimi razmerami na finančnih trgih sta se strinjala, da je eden ključnih elementov preprečevanja podobnih pretresov v prihodnje v povečanju preglednosti, ki je primarna odgovornost tržnih udeležencev. Ministra sta govorila tudi o trenutni gospodarski situaciji in izrazila prepričanje, da je evropsko gospodarstvo na trdnih temeljih, saj je stopnja zaposlenosti visoka, prav tako pa narašča domače povpraševanje. Obstajajo sicer tveganja, kot so gibanja na finančnih trgih, gibanja cen energentov in hrane ter položaj v ZDA in na ostalih trgih, vendar je položaj evropskega gospodarstva bistveno drugačen od ameriškega, kar je predvsem pozitivni rezultat izvedenih strukturnih reform v preteklosti.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 19.02.2008