Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

07.02.2008

Minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Ivan Žagar je danes nastopil na plenarnem zasedanju Odbora regij in predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU

Slovenski minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Ivan Žagar pred odborom za regionalni razvoj Evropskega parlamenta

Minister dr. Ivan Žagar je udeležencem plenarnega zasedanja Odbora regij predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU. Opozoril je predvsem na dogodke, ki jih je v okviru programa predsedovanja Slovenije Svetu EU predlagala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in so med drugim povezani tudi z dejavnostmi Odbora regij (Lisbon Monitoring Platform) ter omogočajo obravnavo različnih vidikov kohezijske politike, predvsem vloge lokalnih in regionalnih skupnosti pri doseganju cljev lizbonske strategije.

Minister dr. Ivan Žagar je poudaril, da slovensko predsedstvo razume stike z Odborom regij kot izjemno pomembne. »To velja ne le zaradi vidne vloge, ki jo ima Odbor regij pri odločanju v EU, pač pa tudi zaradi konkretnih vsebinskih in konceptualnih vprašanj, s katerimi se bomo srečevali na področju kohezijske politike v naslednjih mesecih in letih.« Dejal je, da je vprašanje prihodnosti vodenja razvojnih politik tesno povezano z vprašanjem vizije EU, pri katerem je Odbor regij, ki združuje predstavnike različnih območij EU, pomemben sogovornik.

Poudaril je, da bo slovensko predsedovanje nadaljevalo razpravo, ki se je začela med portugalskim predsedovanjem in se v zgodnji fazi finančne perspektive 2007–2013 osredotoča predvsem na vsebine, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu izboljšanju vpliva kohezijske politike. Čeprav je Slovenija mlada država, je ena tistih držav članic, ki ima že veliko izkušenj na področju kohezijske politike, zato tej politiki in njenemu nemotenemu izvajanju pripisuje izjemen pomen.

Minister dr. Ivan Žagar je opozoril, da se je treba v sedanji finančni perspektivi 2007–2013 osredotoči predvsem na vsebinska vprašanja, ki bodo izboljšala uspešnost in učinkovitost kohezijske politike. Dejal je, da bo zaradi tega Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 7. in 8. aprila 2008 v Mariboru organizirala Konferenco o prihodnosti kohezijske politike. Slovensko predsedstvo želi namreč z vso resnostjo in odgovornostjo nadaljevati razpravo, ki jo je septembra lani začela Komisija na četrtem kohezijskem forumu in se je nadaljevala na neformalnem ministrskem srečanju na Azorih novembra lani. Konkretizacija razprave je namreč glavni cilj slovenskega predsedovanja. Po končani javni razpravi konec januarja 2008, ki jo je začela Evropska komisija, bomo državam članicam in drugim ključnim dejavnikom kohezijske politike poslali konkretna vprašanja, za katera želimo izmenjavo stališč.

Ob tem je poudaril vlogo regionalnih in lokalnih ravni kot temeljno in opozoril na pomembnost sodelovanja z Odborom regij. Slovenija bo tako 4. marca 2008 na Brdu pri Kranju gostila srečanje Predsedstva Odbora regij in mednarodno konferenco z naslovom Teritorialni dialog, tj. letno konferenco zainteresiranih lokalnih in regionalnih oblasti. »S tem bomo skupaj z Odborom regij zagotovili pregled vključenosti teh oblasti v pripravo različnih ukrepov pri izvajanju lizbonskih ciljev, podprtih z ukrepi kohezijske politike,« je še dejal minister dr. Ivan Žagar.

Med drugim je spregovoril tudi o Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS), instrumentu, ki naj bi omogočil krepitev in spodbujanje čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja, da bi dosegli socialno, gospodarsko in ozemeljsko kohezijo. Predstavil je konferenco o Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje, ki je potekala 17. januarja na Brdu pri Kranju in na kateri so razpravljali o trenutnem stanju in možnostih za učinkovito uveljavitev tega novega instrumenta.

Dotaknil se je tudi vključevanja tretjih držav na podlagi omenjenega instrumenta, ki lahko pripomore k stabilnosti Zahodnega Balkana, kar je izredno pomembno za varnost in blaginjo celotne Unije. Predsedstvo je namreč prepričano, da bi morala evropska prihodnost držav Zahodnega Balkana ostati poglavitna točka na dnevnem redu EU. 2. in 3. junija bo Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v sodelovanju z Odborom regij v Slovenski Bistrici organizirala konferenco RELEX o evropski sosedski politiki. Osrednji del konference bo namenjen prav razpravi o Zahodnem Balkanu, ki je tudi sicer prednostna usmeritev slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.02.2008