Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

11.02.2008

Evakuacija državljanov držav članic EU iz Čada in uporaba koncepta vodilne države (Lead State) v konzularnih kriznih situacijah

Predsedstvo se Franciji iskreno zahvaljuje za uspešno evakuacijo državljanov držav članic EU iz Čada, kar je nedvomno izjemen izraz evropske solidarnosti. Francija je kot vodilna država (t. i. Lead State) v Čadu z učinkovito koordinacijo in ukrepanjem poskrbela za vso nujno potrebno zaščito državljanov držav članic EU. Evakuirala je več kot 1200 državljanov iz 12 držav članic EU in tretjih držav (skupaj 60 nacionalnosti).

V Čadu je bil koncept vodilne države v kriznih situacijah, ki ga je 18. junija 2007 sprejel Svet EU, prvič preizkušen v praksi, in to zelo uspešno. Izkazal se je kot učinkovit način za konzularno zaščito državljanov držav članic EU v kriznih situacijah v tretjih državah. Države članice so vodilni državi, kot dogovorjeno in predvideno v konceptu, posredovale potrebne informacije o svojih državljanih v Čadu. Izmenjava informacij, možnih rešitev in napotkov državljanom ter koordinacija dejavnosti je bila pri tem odločilnega pomena. Neposredno so učinkovitost akcije in nesebično pomoč najbolj občutili evakuirani državljani.

Smisel koncepta vodilne države je izboljšati zaščito državljanov držav članic EU v kriznih situacijah v tretjih državah, še zlasti v primerih, ko nekatere države članice v državi kriznega dogodka nimajo svojega predstavništva. Vloga vodilne države je usklajevanje ukrepov za zaščito državljanov EU v krizni situaciji (med drugim obveščanje državljanov na kraju samem in pristojnih organov v prestolnicah, vzpostavljanje zbirnih mest, po potrebi tudi evakuacija). Države članice koncept preizkušajo v tretjih državah, kjer imata svoje predstavništvo le ena ali dve od njih – tako sta bili v Čadu le veleposlaništvi Francije in Nemčije. Veseli nas, da se je koncept vodilne države v krizni situaciji v Čadu tako uspešno potrdil v praksi.

Evakuacija državljanov iz Čada je bila nedvomno izjemen primer dobrega konzularnega sodelovanja držav članic EU v kriznih razmerah. Ob raznovrstnih dejavnostih, nujnih za zagotovitev zaščite državljanov, sta v celoti prevladala pragmatizem in funkcionalnost. Predsedstvo se Franciji iskreno zahvaljuje za uspešno evakuacijo državljanov držav članic EU iz Čada in za vsa prizadevanja pri tej akciji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.02.2008