Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

12.02.2008

Treba je nadaljevati strukturne reforme in spoštovati pravila Pakta stabilnosti in rasti

To je po današnjem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) poudaril minister za finance in predsednik ECOFIN dr. Andrej Bajuk. Finančni ministri so med drugim sprejeli dokument o ključnih temah, ki so prispevek ECOFIN-a k spomladanskemu Evropskemu svetu. Ob tem je minister Bajuk poudaril: »Evropsko gospodarstvo stoji na trdnih temeljih, vendar se srečuje s tveganji na trgih kapitala in ponudbenimi cenovnimi šoki, zato je treba nadaljevati strukturne reforme za rast zaposlenosti in produktivnosti, nadaljevati izboljšanje kakovosti javnih financ in spoštovati pravila Pakta stabilnosti in rasti. Verjamemo, da je pakt dobro oblikovan za obvladovanje vseh faz gospodarskega cikla.«

Slovensko predsedstvo želi poudariti predvsem pomen vlaganja v znanje, nadaljevanje prizadevanj za dokončanje notranjega trga ter učinkovite rešitve v energetsko-okoljskem svežnju. Ob pripravah na spomladansko zasedanje Evropskega sveta, ki bo 13. in 14. marca, so ministri sprejeli tudi sklepe v zvezi učinkovitostjo ekonomskih instrumentov pri uresničevanju ciljev v energetiki in pri podnebnih spremembah. Poudarili so, da ECOFIN podpira vodilno vlogo Evrope pri uresničevanju ciljev na teh dveh področjih. Zagotoviti pa moramo, da bo prehod v gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika potekal tako, da bodo zagotovljene vzdržna gospodarska rast in zdrave javne finance. Ministri so poudarili, da morajo biti ovrednoteni in upoštevani celotni stroški predloga Evropske komisije. Poudarili so tudi, da je treba razviti instrumente, ki bodo temeljili na tržnih načelih, kot so npr. shema za trgovanje z emisijami in okoljski davki.

Ministri so obravnavali in sprejeli mnenje o prvi skupini posodobljenih programov stabilnosti in konvergenčnih programov 11 držav članic. Finska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in Švedska so že uresničile svoj srednjeročni proračunski cilj, medtem ko so Madžarska, Velika Britanija in Romunija nad referenčno vrednostjo 3-odstotnega proračunskega primanjkljaja glede na BDP ali zelo blizu nje. Francija, Italija in Slovaška tudi še niso uresničile svojega proračunskega cilja in morajo zato dosledno nadaljevati izvajanje zastavljene proračunske politike. Poudarili so tudi, da so države članice evrskega območja izrazile polno podporo zavezam, dogovorjenim v Berlinu aprila lani, in pozvali Francijo, da svoj srednjeročni proračunski cilj uresniči do leta 2010.

V splošnem so države članice v letu 2007 dosegle boljše rezultate od pričakovanih. 16 držav članic je že uresničilo svoje srednjeročne proračunske cilje, med njimi tudi Slovenija, ki je v letu 2007 izkoristila dobre čase in prvič imela proračunski presežek. Program stabilnosti Slovenije bo ECOFIN obravnaval na zasedanju 4. marca. Ministri so tudi izmenjali stališča do najboljših praks glede ukrepov za uresničevanje srednjeročnih proračunskih ciljev.

Sprejeli so tudi priporočilo za podelitev razrešnice Evropski komisiji za izvrševanje proračuna EU za leto 2006 in tudi direktorjem 22 specializiranih evropskih agencij za leto 2006.

Kot točka A današnjega zasedanja sta bila brez razprave sprejeta tudi sveženj davka na dodano vrednost (DDV) in posodobitev direktive o posrednih davkih na zbiranje kapitala, o katerih je bilo soglasje doseženo že na decembrskem zasedanju ECOFIN-a. Sveženj DDV je pomemben dosežek portugalskega predsedstva. Spremenjena pravila glede kraja opravljanja storitev v okviru svežnja DDV bodo zagotavljala, da bo DDV od opravljenih storitev v večji meri pripadal državi potrošnje, in bodo preprečevala izkrivljanje konkurence med državami članicami zaradi uporabe različnih stopenj DDV.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 19.02.2008