Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

12.02.2008

»Dnevi e-uprave« v znamenju zavezništva z uporabniki in povezljivosti storitev e-uprave v Evropski uniji

Na Brdu pri Kranju potekajo »Dnevi e-uprave«, ki jih organizirata predsedujoča Svetu EU in Evropska komisija. Glavni poudarek prve konference, ki jo je včeraj pripravila predsedujoča Svetu EU z naslovom »Zavezništvo z uporabniki«, je bil na odnosu med javno upravo ter uporabniki, torej zavezništva z uporabniki. Druga – dvodnevna konfrenca, ki se je začela danes in jo organizira Evropska komisija v sodelovanju s predsedujočo, pa nosi naslov »Storitve e-uprave: IDABC in njeno nadaljevanje«, katere glavni poudarek je program Evropske komisije IDABC, ki podpira delovanje in povezljivost storitev e-uprave v Evropi.

Na prvi konferenci »Zavezništvo z uporabniki«, ki se jo je udeležilo 300 delegatov iz držav članic EU, je v uvodnem delu prisotne nagovoril minister za javno upravo dr. Gregor Virant, ki je med drugim poudaril, da e-uprava lahko izboljša zadovoljstvo uporabnikov, poveča dostopnost do storitev, zvišuje učinkovitost, znižuje stroške, poveča se transparentnost ter olajšuje dostop do javnih informacij. Udeležnce je nagovoril tudi namestnik generalnega direktorja (Generalni direktorat za informacijsko družbo in medije pri Evropski komisiji) Antti Peltomaki. Konferenco je sicer odprl namestnik generalnega direktorja Direktorata za e-upravo in upravne procese na Ministrstvu za javno upravo Dušan Kričej, ki je v otvoritvenem govoru poudaril prioritete slovenskega predsedovanja s področja e-uprave in sicer: interoperabilnost, e-sodelovanje, in e-vključenost ter odpravo administrativnih ovir. Ob tem je poudaril praktične dosežke in prispevek slovenske e-uprave, zaključil pa je z mislijo, da so uporabniki v vseh postopkih najpomembnejši, ter da lahko uspeh dosežemo samo s tesnim sodelovanjem javne uprave in uporabniki; še več, nujno je pravo zavezništvo z uporabniki, kar je tudi geslo konference.

Minister dr. Gregor Virant je v uvodu izpostavil pomembnost dogodka »Dnevov e-uprave«, ki je tudi največji dogodek ministrstva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU ter izrazil ponos, da slovenska e-uprava dosega izjemno visoke rezultate, kar med drugim dokazuje tudi 2. mesto, ki ga je zasedla Slovenija (skupaj z Malto) po meritvah Evropske komisije glede razvitosti storitev e-uprave. E-uprava je po besedah ministra pomemben del zmanjševanja odvečnih birokratskih postopkov. Pri tem je poudaril pomembnost projekta odprave administrativnih ovir, za kar se je zavezala tudi Evropska unija. Minister je izpostavil Slovenijo kot primer dobre prakse, ki učinkovito odstranjuje ovire v obstoječih predpisih, prav tako pa preprečuje, da bi te sploh nastale. Pri tem je poudaril, da Slovenija zbira predloge državljanov in podjetij, ki jih nato vsako leto upošteva v programu Odprave administrativnih ovir. V nadaljevanju je minister predstavil tudi projekt eVEM za gospodarske družbe, ki omogoča, da ustanovitelj družbe lahko vse potrebne postopke opravi na enem mestu, brez izpolnjevanja obrazcev in brezplačno, če gre za enostavne družbe z omejeno odgovornostjo in v najkrajšem času. Glede portala e-uprave pa je dr. Virant poudaril, da je to predvsem zgoba o dobri organizaciji, managementnu portala in ažurnem polnjenju z informacijami. »Informacije na portalu morajo biti razumljive, v nebirokratskem jeziku, torej, da jih razume vsak državljan«. Ob koncu nagovora je minister glede storitev e-uprave dejal, da moraje te imeti velik učinek za uporabnike (podjetja in državljane), morajo biti enostavne in prijazne, predvsem pa morajo biti stranke z njimi zadovoljne.

Udležence je kot predstavnik Evropske komisije v uvodnem delu nagovoril tudi namestnik generalnega direktorja z generalnega direktorata za informacijsko družbo in medije pri Evropski komisije Antti Peltomaki. Poudaril je, da članice Evorpske unije zavzeto delajo resen napredek glede implementacije in ciljev Lizbonske strategije, kar kaže na to, da je Akcijski plan deluje stimulativno na transformacijo javnih storitev v korist njihovih uporabnikov.

V drugem delu konference se je udeležencem pridružil tudi podpredsednik Evropske komisije, pristojen za administrativne zadeve, revizijo in boj proti goljufijam, Sim Kallas. Sprejel ga je minister dr. Gregor Virant, ki mu je razkazal Kongresni center in okolico ter si izmenjala poglede in stališča s področja e-uprave v Sloveniji in tudi širše v Evropski uniji. Minister si je s podpredsednikom ogledal razstavne prostore, na novinarski konferenci pa sta skupaj z namestnikom gen.direktorja pri Evropski Komisiji, Antijem Peltomakijem, predstavila pomembnost e-uprave in njen nadaljni razvoj. Minister dr. Virant je predstavnikom medijev poudaril pomembnost dogodka ter izpostavil ključne teme »dnevov e-uprave«, kot je funckoniraje e-uprave na nivoju držav članic EU, povezovanje e-uprav oz. kako bi zagotavljali storitve tudi med državami članicami EU (da se iz ene države ustanovi podjetje v drugi državi). DrV nadaljevanju je dejal, da je bistveno, da e-uprava uporabnikom ponuja storitve, ki so uporabne, prijazne za uporabnika in enostavne. »Na tej konferenci smo želeli zelo močno povezati e-upravo s projektom poenostavljanja postopkov in odprave administrativnih ovir«, je poudaril minister in dodal, da »Slovenija lahko ponudi nekaj zgledov, dobrih praks. Slovenski program odprave adminsitrativnih ovir je uspešen, poenostavili smo veliko postopkov«, kjer je minister kot primer navedel tudi odpravo dohodninske napovedi. »Na področju e-uprave lahko Slovenija kot primer dobre prakse ponudi projekt eVEM. Ta portal ne omogoča samo to, da se določene storitve opravijo preko interneta, ta sistem predstavlja zelo sofisticirano integracijo v zaledju« je poudaril minister in dodal, da »na ta način omogoča, da se tudi zapletenješe gospodarske družbe lahko registrirajo in uredijo vse ostale zadeve na enem mestu, hitro in brezplačno in bre kakršnegakoli izpolnjevanja obrazcev«. Ob koncu je minsiter poudaril, da so »Dnevi e-uprave« zagotovo največji evropski dogodeke na tem področju v letošnjem letu. E-uprava pa je po besedah ministra področje, ki je velikega pomena za razvoj kvalitetne javne uprave, ki je eden temeljnih dejavnikov za konkurenčnost gospodarstva, kar je tudi cilj Evropske unije (Lizbonska strategija), da postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu.

Podpredsednik Evropske komisije Sim Kallas je prisotnim novinarjem poudaril, da Evropska unija poleg svobodnega pretoka blaga, storitev, kapitala in oseb potrebuje tudi svoboden pretok elektronskih storitev. V zvezi s tem je izpostavil težave z medsebojnim priznavanjem elektronske identitete in elektronskega podpisa. Omenil je tudi omogočanje lažjega dostopa podjetij do javnih razpisov v drugih članicah, kar naj bi izboljšalo konkurenčnost teh razpisov. Kallas je tudi poudaril, da je področje e-uprave po eni strani izključno nacionalno vprašanje, kjer EU nima mandata za regulacijo področja. Po drugi strani je po njegovih besedah vse bolj jasno, da je sodelovanje članic unije na področju e-uprave zelo pomembno za modernizacijo javne uprave in krepitev konkurenčnosti EU.

Namestnik generalnega direktorja z generalnega direktorata za informacijsko družbo in medije pri Evropski komisije Antti Peltomaki pa je na novinarski konferenci prav tako dejal, da je v članicah na področju e-uprave moč zaznati velik napredek, izboljšuje pa se tudi kakovost storitev. Po njegovem pa vseeno ostajajo veliki izzivi, pri čemer je izpostavil izvajanje direktive o storitvah, še posebej njenega osmega člena, ki predvideva, da naj bi članice izvajalcem storitev omogočile izvajanje vseh potrebnih postopkov tudi po elektronski poti.

Sicer so se tekom dneva odvijale sekcije z različnimi vsebinami, na katerih so bili med drugim predstavljeni razni primeri v povezavi z e-upravo, kot je odprava administrativnih ovir, e-javna naročila, ustanovitev podjetja od kjerkoli in Center za podporo razvoju e-upravljanja za jugovzhodno evropo. Konferenca »Zavezništvo z uporabniki« se je zaključila s sekcijo Prenos znanja, ki jo je vodil državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo mag. Roman Rep. Med drugim je predstavil tudi povzetke z izjemno uspešne konference ter tudi poudaril pomen nedavno ustanovljenega Centra za podporo razvoju e-upravljanja za jugovzhodno Evropo. Generalni sekretar na Ministrstvu za javno upravo in član Upravnega odbora Centra Domen Bizjak, je deležence konference seznanil z ustanovitvijo Centra za podporo razvoju e-upravljanja za Jugovzhodno Evropo na podlagi podpisa ključnih deležnikov in partnerjev (Republika Slovenija, Pakt stabilnosti, Evropska fundacija za informacijsko družbo, INA Academy, Microsoft, Siemens, SRC.SI) pisma o nameri dne 14. januarja v Ljubljani. V imenu Vlade RS je pismo o nameri podpisal dr. Gregor Virant. Center bo ustanovljen kot neprofitna ustanova na principu javno-zasebnega partnerstva. Temeljna dejavnost centra se nanaša na organiziranje in zagotavljanje možnosti izobraževanja in usposabljanja udeležencev iz držav JV Evrope na področju e-upravljanja z namenom prenosa znanja in strokovne pomoči pri razvoju moderne javne uprave in čim večje demokratizacije v tej regiji. Posebno priznanje Sloveniji in njenemu napredku pri uporabi informacijskih tehnologij na področju e-uprave je tudi dejstvo, da bo Center deloval v Sloveniji, in sicer v prostorih Ministrstva za javno upravo.

Druga konferenca, ki se je začela danes, z naslovom »Storitve e-uprave: IDABC in njeno nadaljevanje« v organizaciji Evropske komisije s sodelovanjem predsedujoče, pa je namenjena programu Evropske komisije IDABC, ki podpira delovanje in povezljivost storitev e-uprave v Evropi. V uvodnem delu je udeležence nagovoril minister dr. Gregor Virant, ki je med drugim poudaril, da je »Slovenija že pred predsedovanjem obljubila, da bo na tem področju poskušala storiti pomemben korak naprej v kontekstu programa Evropske komisije IDABC; in sicer da bo poskušala razviti prve dejansko delujoče Panevropske storitve. »Odločili smo se da izberemo dve pomembni storitvi; to je registracija začasnega prebivališča za tujca in ustanovitev podjetja – družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom«. Na področju povezljivosti (interoperabilnosti) e-uprav, pa je dr. Virant omenil pilotni projekt, ki ga je pripravila Slovenija in k njemu povabila vse članice EU. Priključile so se Avstrija, Estonija, Finska in Portugalska. Teh pet držav razvija prve dejansko delujoče panevropske storitve, in sicer za registracijo začasnega prebivališča za tujce ter za ustanovitev podjetij z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Po besedah ministra gre pri projektu za medsebojno priznavanje digitalnega potrdila, ki posameznikom omogoča opravljanje storitev javne uprave v drugih članicah. Pri tem je omenil predstavitev v živo na včerajšnji konferenci – izvedbo pilotskega projekta. Estonski državljan je vpisal svoje podatke v register prebivalstva in na tej podlagi dobil identifikacijsko številko, s katero lahko registria svoje začasno prebivališče in ustanovi enosebno družbo z omejeno odgovornostjo. Velik del tega prikaza je bilo prikazano v živo, en del pa je potekal v pilotskem okolju, ker so potrebne še določene spremembe zakonodaje v državah članicah. Pri tem je minister dejal, da »smo namenoma šli v ta projekt z državami, ki so na to pripravljene, ker menimo, da bomo na ta način sprožili učinek snežne kepe, torej ko bo enkrat ta možnost vzpostavljena med najbolj naprednimi državami na področju e-uprave, potem bodo tudi druge države zainteresirane da se pridružijo projektu, s tem pa tudi priložnost, da projekt IDABC dobro napreduje«.

Konferenca IDABC se nadaljuje z nagovorom generalnega direktorja Direktorata za informatiko pri Evropski komisiji ter predstavitvami programa IDABC, primeri dobrih praks in predstavitvami na paralelnih sekcijah.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.02.2008