Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

18.02.2008

Ribiški ministri odločno za izboljšanje nadzora v skupni ribiški politiki

Ob robu današnjega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo so se neformalno srečali tudi ministri za ribištvo. Na srečanju, ki ga je vodil predsedujoči minister Iztok Jarc, so si izmenjali mnenja o potrebni reformi nadzornega sistema v ribištvu.

Minister Jarc je po srečanju povedal, da je bila razprava zelo plodna in je pokazala enotnost ministrov glede potrebe po temeljiti reformi nadzora skupne ribiške politike: »Pravzaprav gre za začarani krog: ker ni učinkovitega sistema nadzora, poskušamo reševati problem z zmanjševanjem dovoljenega ulova, to prizadevanje pa nato izničuje čezmeren ribolov, saj nad njim nimamo ustreznega nadzora.«

Poudaril je pomen že za letos predvidenih kratkoročnih ukrepov, ki vključujejo »uskladitev nadzora med državami članicami, doslednejše izvajanje sistema spremljanja ribiških plovil (VMS), postopke za navzkrižno preverjanje podatkov in vrednotenje kazni, ki jih za prekrške predpisujejo države članice«.

Zdajšnji nadzorni sistem je neučinkovit, predrag, zapleten in ne vodi do želenih rezultatov. Njegov zakonodajni okvir je tudi močno razdrobljen. Ugotovitve z razprave naj bi usmerjale Komisijo pri pripravi reforme nadzorne zakonodaje v skupni ribiški politiki in naj bi pripomogle k učinkovitemu izvajanju pravil te politike.

Ena ključnih prednostnih nalog predsedujoče Slovenije na ribiškem področju je boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, vendar ta boj brez učinkovitega sistema nadzora ne more biti uspešen. Predlog nove nadzorne uredbe v skupni ribiški politiki naj bi Komisija pripravila v drugi polovici letošnjega leta, Svet EU naj bi ga sprejel leta 2009, uredba pa naj bi začela veljati leta 2010.

Evropska komisija je na današnjem srečanju predstavila neuradni dokument o reformi politike nadzora v skupni ribiški politiki EU, v katerem je navedla pretekle reforme na tem področju, slabosti obstoječega nadzornega sistema v skupni ribiški politiki, glavna priporočila iz Posebnega poročila Evropskega računskega sodišča, korake za razvoj nove nadzorne strategije v ribištvu ter kratkoročne in srednjeročne cilje v zvezi s tem nadzorom.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 22.02.2008