Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.02.2008

Krepitev vojaških zmogljivosti EU in sodelovanje s strateškimi partnerji

Drugi dan neformalnega zasedanja so ministri za obrambo Evropske unije razpravljali o vojaških zmogljivostih in njihovem nadaljnjem razvoju. V katalogu napredka 2007 so navedeni primanjkljaji in presežki na področju vojaških zmogljivosti in ministri so se strinjali, da je nujno nadaljevati z dejavnostmi za odpravo primanjkljajev. Treba je izboljšati vse mehanizme, ki so  trenutno na voljo, za zagotovitev potrebnih sil za operacije EU.

Ministri so se strinjali, da je Evropska obrambna agencija v kratkem času svojega obstoja napredovala na področju dolgoročnih strategij in pri njihovem izvajanju. Pomembno je zavedanje, da načrt za razvoj zmogljivosti nudi priložnosti za sodelovanje v okviru različnih skupnih projektov za povečanje interoperabilnosti, zmanjševanja stroškov držav članic in večjo usklajenost evropske obrambne industrije.

V nadaljevanju so obrambni ministri rarzpravljali o strateškem partnerstvu z drugimi varnostno-obrambnimi organizacijami. EU in Nato si morata tudi v prihodnje prizadevati za poglobljeno in konkretno sodelovanje za večjo medsebojno povezanost v operacijah. EU tudi potrjuje svojo zavezanost za nadaljnjo krepitev sodelovanja z OZN, tudi glede pokonfliktne obnove in kriznega upravljanja.

Ministri so poudarili, da je treba posebno pozornost nameniti tudi človekovim pravicam, še posebej položaju otrok in žensk v oboroženih spopadih.

Neformalno zasedanje se zaključuje s srečanjem med predsedujočo državo Slovenijo, predstavniki sekretariata Sveta EU ter predstavniki Norveške, Islandije, nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Hrvaške in Turčije.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 22.02.2008