Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.02.2008

Minister Mate o varnosti kot skupni vrednoti in vizumski liberalizaciji s Črno goro

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, se je v Budvi v Črni gori udeležil pete letne ministrske konference o sodelovanju na področju mejne varnosti na Zahodnem Balkanu, ki jo organizirata črnogorsko Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo in Center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF), Ženeva.

Minister Mate je udeležence nagovoril v imenu slovenskega predsedstva Sveta EU in poudaril: »Varnost ni vrednota, ki bi bila teritorialno omejena na posamezno državo, saj se njeno stanje zrcali v stanju varnosti v regiji, na kontinentu in celo globalno. Ne želimo si, da bi bila EU oz. schengenski prostor zaprta trdnjava, zato je Slovenija med svoje prednostne naloge uvrstila dvig varnosti in svobode na območju Zahodnega Balkana.«

Peta letna ministrska konferenca pod okriljem organizacije DCAF je namenjena oceni doseženega napredka in izvedenih dejavnosti v letu 2007 v okviru Programa DCAF za področje mejne varnosti 2008 – 2011. Programi DCAF pokrivajo širši spekter javne varnosti in institutov demokratičnosti, eden izmed aktivnih programov je »DCAF's Border security program«, ki se je pričel izvajati novembra 2001. Namenjen je dvigu varnosti in sodelovanju pri učinkovitem nadzoru meja na območju Zahodnega Balkana. Čeprav vsaka država opravlja svoje naloge na svoji strani državne meje, pa kot pravi minister Mate: »… smo v boju proti vsem oblikam kriminala, terorizma in drugih varnostnih pojavov na isti strani meje. In ne samo da se krepi zavest, temu sledijo tudi konkretne dejavnosti in vse močnejša zavezništva policij in mejnih policij ne glede na to, iz katere države so.«

Države v regiji so že sklenile vrsto sporazumov o čezmejnem policijskem sodelovanju. Pri tem je minister Mate poudaril, da je:»… preskok z dvostranskega urejanja čezmejnega policijskega sodelovanja na regionalno raven izjemnega pomena. Podpis sodobne in izjemno obsežne Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi pomeni velik napredek, ki nima pozitivnega vpliva le za prebivalce v državah podpisnicah, temveč mnogo širše. Dejstvo, da so nekatere države v regiji konvencijo že ratificirale, ima izjemno pomembno sporočilo, da sta v regiji prisotni volja in moč za zvišanje varnosti ob zagotavljanju temeljnih človekovih pravic in standardov EU.« V sodelovanju z Avstrijo in Slovenijo DCAF namreč intenzivno podpira dejavnosti za vzpostavitev kapacitet in izvajanje Konvencije o policijskem sodelovanju v JV Evropi, podpisane 5. 5. 2006 na Dunaju. Na konferenci je minister Mate podpisal Memorandum o sodelovanju in partnerstvu med Ministrstvom za notranje zadeve RS in ženevskim Centrom za demokratični nadzor nad oboroženimi silami.

Minister Mate se je v okviru obiska pridružil tudi podpredsedniku Evropske komisije in evropskemu komisarju za pravosodje, svobodo in varnost Francu Frattiniju, ki je danes v  Podgorici napovedal začetek dialoga o vizumski liberalizaciji z Republiko Črno goro. Slovenija podpira začetek dialoga z državami Zahodnega Balkana, saj bo ta možnost prispevala k hitrejšemu približevanju držav Zahodnega Balkana EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.02.2008